Τους Παρακλητικούς Κανόνες προς την Υπεραγία Θεοτόκο ετέλεσε ο Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος, στους ιστορικούς ναούς της πόλης.

Το βράδυ της 6ης Αυγούστου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης χοροστάτησεν στον Μέγα Παρακλητικό Κανόνα στο Ι. Αγίασμα της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης, το οποίον ανήκε εις την πάλαι ποτέ ενορία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού άνω πόλεως Σμύρνης και ευρίσκεται πλησίον αυτού, σήμερον σωζομένης μόνον της εισόδου αυτού.

Το Ι. Αγίασμα είναι αρχαίο, υπόγειο, ενώ σύμφωνα με την παράδοση προσήρχοντο σε αυτό οι θηλάζουσες μητέρες μετά των γαλακτοτροφουμένων βρεφών τους και ελάμβανον την θεομητορική ευλογία. Στο τέλος της υπογείου στοάς, η οποία καλύπτεται έως ένα σημείο από νερό, υπάρχουν υπολείμματα τοιχογραφίας της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης.

Την επομένη, ο  κ. Βαρθολομαίος μετέβη στον Μπουρνόβα, Κοινότητα η οποία ανήκει στην Ι. Μητρόπολη Σμύρνης, και χοροστάτησε κατά τον Μικρό Παρακλητικό Κανόνα προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον στον ιστορικό Ναό Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Ο Ναός αυτός και ο Ναός των Αγ. Βουκόλου και Πολυκάρπου, μαζί με το εξωκκλήσιον του Προφήτου Ηλιού, το οποίον χρήζει αποκαταστάσεως, είναι οι μοναδικοί σωζόμενοι σήμερον Ναοί της Ι. Μητροπόλεως Σμύρνης.

Μετά το πέρας της Ι. Ακολουθίας ο Σεβ. κ. Βαρθολομαίος ανέγνω Τρισάγιον, όπισθεν του πάλαι ποτέ Ι. Βήματος του Ναού, υπέρ αναπαύσεως των αοιδίμων κτιτόρων αυτού και των αειμνήστων μελών της Ρωμαιορθοδόξου Κοινότητος Μπουρνόβα. Τον Ναόν επεσκέφθη διά πρώτην φοράν η Α.Θ.Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος το 2015, ο Οποίος εφύτευσε και ελαίαν εις τον χώρον όπισθεν αυτού, κατόπιν δε αδείας των Αρμοδίων Αρχών τελείται κατ’ έτος η ετησία πανήγυρις αυτού, την 14ην Σεπτεμβρίου.