Αρχική » Ποιοί μαθητές δικαιούνται απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών

Ποιοί μαθητές δικαιούνται απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών

από christina

 

Νέα εγκύκλιο για τις προϋποθέσεις απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών από το νέο σχολικό έτος, υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, βασισμένη στην εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές.
«Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα σε μη Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές, δηλαδή αλλόθρησκους ή ετερόδοξους ή άθρησκους, που επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να απαλλαγούν από την παρακολούθησή του» τονίζεται στην εγκύκλιο.

Υπογραμμίζεται επίσης, ότι η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών παρέχεται νόμιμα, όταν αφορά την προάσπιση της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και περιγράφεται στους οικείους νόμους, στις αποφάσεις των διεθνών και ελληνικών δικαστηρίων και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Ειδικότερα, η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών για το νέο σχολικό έτος χορηγείται ύστερα από το Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου του μαθητή (αν είναι ενήλικος) ή και των δύο γονιών του (αν είναι ανήλιος) στην οποία θα αναφέρεται το εξής: «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών»
Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα. Απαραίτητη είναι και η προσυπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/τη διδάσκοντα/ουσα, ώστε να ενημερώνεται για τους/τις μαθητές/τριες που θα έχει στην τάξη του/της στις ώρες του μαθήματος των Θρησκευτικών. Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, παραλαμβάνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τη 14η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους. Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιφέρονται εντός ή εκτός του σχολείου ή να απουσιάζουν (αδικαιολόγητα), αλλά να απασχολούνται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο. Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ