Η μητρόπολη Σικάγου συνέταξε ειδικό πρωτόκολλο για την κοπή και διαμομή του αντίδωρου, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι κάθε ναός θα κένει δεκτά πρόσφορα μόνο από συγκεκριμένα άτομα , ενώ θα απολυμαίνονται τα μαχαίρια και τα άλλα σκεύη.Επίσης πλέον είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας , εκτός κατά τη λήψη της Θείας Ευχαριστίας.

Αναλυτικά το πρωτόκολλο προβλέπει:

Ένα καθορισμένο άτομο για κάθε λειτουργία/ακολουθία πρέπει να αναγνωρίζεται ότι λαμβάνει τους άρτους ή/και το πρόσφορο.

Το άτομο πρέπει να απολυμαίνει τα χέρια του και να φοράει μάσκα προσώπου πριν λάβει την προσφορά από τους ενορίτες.

Ένα καθορισμένο πρόσωπο για κάθε λειτουργία/ακολουθία πρέπει να προσδιορίζεται για την προετοιμασία του αντιδώρου και της αρτοκλασίας για κοπή.
Πριν και μετά την κοπή, το μαχαίρι και το καλάθι πρέπει να απολυμανθούν.
Το άτομο πρέπει να φορά μάσκα προσώπου και να απολυμαίνει τα χέρια του πριν χειριστεί το μαχαίρι, πιάσει το καλάθι και το ψωμί.
Αφού τα κομμάτια τοποθετηθούν στο καλάθι (τα), πρέπει να καλυφθούν με ένα καθαρό πανί, χαρτοπετσέτες ή παρόμοιο κάλυμμα.
Ο ιερέας και / ή οποιοσδήποτε άλλος διανέμει αντιδώρο/αρτοκλασία πρέπει να απολυμάνει τα χέρια του πριν τη διανομή.
Κάθε άτομο πρέπει να απολυμαίνει τα χέρια του πριν λάβει ένα κομμάτι αντιδώρου/αρτοκλασίας.
Εάν οι πιστοί επιθυμούν να λάβουν επιπλέον κομμάτια, πρέπει να τους ζητηθεί να μην φτάσουν στο καλάθι για να πάρουν μόνοι τους.
Για να μετριαστεί ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης, τα καλάθια με τα αντίδωρα και τους άρτους δεν πρέπει να τοποθετούνται σε διαφορετικά μέρη της εκκλησίας ή της ενορίας.
Εάν ένας ενορίτης ξεχάσει ή αισθανθεί έντονα την ανάγκη να λάβει ευλογία φιλώντας ή από το χέρι του ιερέα, ο ιερέας πρέπει να απολυμάνει τα χέρια του πριν συνεχίσει τη διανομή.
Το αντίδωρο ή ο άρτος πρέπει να τοποθετηθεί στα χέρια κάθε ενορίτη.
Οι πιστοί πρέπει να διδάσκονται να μην σέβονται το χέρι του κληρικού όταν λαμβάνουν αντίδωρο/αρτοκλασία.