Το Υπουργείο Επικοινωνίας στην Τουρκία  αρνείται ότι ασκήθηκε έφεση επί της απόφασης για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Συγκεκριμένα με μήνυμά της σε μέσω κοινωνική δικτύωσης η Διεύθυνση Επικοινωνιών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι δεν ασκήθηκε καμία έφεση από την Προεδρία για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τα δημοσιεύματα δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια. Επιπλέον αναφέρει ότι το δικαίωμα της έφεσης ανήκει μόνο στην Προεδρία και εφόσον δεν ασκήθηκε, η απόφαση του ΣτΕ είναι οριστική αφού άλλοι θεσμοί δεν έχουν  αυτό το δικαίωμα.