Ὁ μήνας Σεπτέμβριος εἶναι συνδεδεμένος στὴ συνείδηση ὅλων μας μὲ τὴν ἔναρξη τῶν σχολικῶν μαθημάτων. Τὸ κουδούνι τοῦ Σχολείου ποὺ κτύπησε σήμερα, ἀργότερα χρονικά ἀπὸ ἄλλες χρονιές, κάλεσε ὅλα τὰ παιδιὰ στὶς τάξεις τους καὶ στὸ καθῆκον τους γιὰ τὴν αὔξηση τῆς γνώσης τους· τοὺς ἐκπαιδευτικούς μας γιὰ τὴν μετάδοση τῆς γνώσης καὶ τὶς οἰκογένειες νὰ κινοῦνται, σὲ μεγάλο βαθμό, γύρω ἀπὸ τὸ σχολικὸ πρόγραμμα.

    Ἔτσι λοιπόν, προσφέρεται ἡ εὐκαιρία πρὸς ὅλους ὅσοι ἐμπλέκονται στὴν ὑπέροχη, ἀλλὰ καὶ ὑπεύθυνη ἀποστολὴ τῆς διαπαιδαγώγησης τῆς νέας γενιᾶς, νὰ προβληματιστοῦμε μαζὶ γιὰ τὴν ποιότητα καὶ τὸ μέλλον τῆς παιδείας στὸν τόπο μας.

    Δυστυχῶς, ὅπως καὶ πέρυσι ἔτσι ἐφέτος -λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωναϊοῦ- θὰ ὑπάρξουν θέματα, στὰ ὁποῖα πρῶτα ἡ ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα καὶ στὴ συνέχεια ὅλοι μας ὀφείλουμε συντεταγμένα νὰ συνεργασθοῦμε, γιὰ νὰ ἀπομακρύνουμε τὸν κίνδυνο ἀπὸ τὰ παιδιά μας καὶ τὶς οἰκογένειές τους.

    Αὐτὴν τὴν ξεχωριστὴ ἡμέρα θὰ ἤθελα νὰ παρακαλέσω θ ε ρ μ ῶ ς:

τοὺς γονεῖς, νὰ στέκουν μὲ ἄγρυπνο βλέμμα ἐπάνω ἀπὸ τὰ παιδιά τους μὲ ἀγάπη, στοργὴ καὶ φροντίδα γιὰ τὴν πρόοδό τους·

τοὺς ἐκπαιδευτικούς μας, νὰ δώσουν ὅ,τι καλύτερο ἔχουν γιὰ τὴν αὔξηση τῆς γνώσης τῶν παιδιῶν, ἀλλὰ καὶ νὰ καταθέσουν τὸ καλύτερο κομμάτι τῆς ψυχῆς τους γιὰ τὴν διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν μας, ποὺ τόσο τὸ ἀξίζουν καὶ πρέπει νὰ τοὺς τὸ δώσουμε·

τὰ παιδιά μας νὰ μελετοῦν, νὰ προσέχουν τὴν ὥρα τῆς διδασκαλίας, νὰ ἀκοῦν τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς ἐκπαιδευτικούς τους γιὰ νὰ ἀποκτήσουν παιδεία, γνώση, μόρφωση.