Αρχική » Αποφάσεις Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Αποφάσεις Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

από christina

Τήν Πέμπτην, 4ην/17ην Σεπτεμβρίου 2020, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συνελθοῦσα εἰς κανονικήν Συνεδρίασιν αὐτῆς, ΡΙΕ’ / 4ης/ 17ης Σεπτεμβρίου 2020, ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐπεμελήθη διαφόρων θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου καί ἔλαβε τάς κάτωθι ἀποφάσεις:

Διώρισε τόν Γέροντα Σκευοφύλακα τοῦ Παναγίου Τάφου Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρον μέλος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην Ραφαήλ Ἔξαρχον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Ἑλλάδι καί μέλος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Μετέθεσε τόν Ἀρχιμανδρίτην Δαμιανόν ἐκ τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐξαρχίας εἰς τό ἐν Ἱερουσαλήμ Ἁγιοταφιτικόν Κέντρον.

Ἀπένειμεν εἰς τόν ἄχρι τοῦδε Δραγουμανεύοντα Ἀρχιμανδρίτην Ματθαῖον τόν τίτλον τοῦ
Γέροντος Δραγουμάνου.

 


Πηγή: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ