Συνεχίζει να δακρυρροεί η εικόνα της Παναγίας της Παρηγορήτριας στον Άγιο Δημήτρο Βύρωνα, όπως αναφέρουν  σε σχετική ανακοίνωση  οι υπεύθυνοι του ναού.

Η ανακοίνωση:

Πολλοί πιστοί σήμερα έχουν γίνει μάρτυρες του θαυμαστού γεγονότος της δακρυρροούσης εικόνας της Θεοτόκου της Παρηγορητρίας που φυλάσσεται στην Ενορία του Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας Βύρωνος και συνέβη κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας σήμερα της εορτής του Γενεθλίου της, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020.

Το «σημείο» αυτό έχει εκπλήξει πλήθος πιστών που καθημερινά προσέρχονται για να προσκυνήσουν την δακρυρροούσα εικόνα της Θεοτόκου και να λάβουν την πλούσια ευλογία της προς όλους μας. Τα δάκρυά της απαλύνουν τον πόνο, την αγωνία και την θλίψη των προσευχομένων στη Χάρη της και ενισχύουν όσους ελπίζουν και είναι βέβαιοι για την λύτρωσή τους.

Σημειώνουμε ότι πολλοί πιστοί επισκέπτες που προσέρχονται ατομικά ή σε οργανωμένες ομάδες από πολλές ενορίες εκτός και εντός της Αττικής δείχνουν την απόλυτη εμπιστοσύνη τους και ζητούν την πνευματική ενίσχυσή τους  από την δακρυρροούσα εικόνα της Παναγίας της Παρηγορητρίας.

Εντύπωση προκαλεί ότι το θαυμαστό αυτό γεγονός συνεχίζει να συμβαίνει τακτικά και η Ιερά εικόνα δακρυρροεί μέχρι και σήμερα, γεγονός που δηλώνει την συνεχή Παρουσία της και την απλόχερη πλούσια ευλογία της προς όλους μας.

Προσευχόμαστε ώστε τα δάκρυα της Παναγίας μας

να μαλακώσουν τις άκαμπτες σκληρές καρδιές μας,

να σβήσουν τα πάθη μας που κατατρώγουν την ύπαρξή μας,

να δροσίζουν τις ψυχές μας που κατακαίονται από τις αμαρτίες μας,

να είναι δάκρυα χαράς για τους πνευματικούς αγώνες και την πίστη μας,

τέλος, τα δάκρυά Της να αποβούν λουτρό αφύπνισης για όλους μας 

και θεία παρηγορία στα αιτήματα και τις προσευχές μας.

 

Επίσης σημειώνουμε ότι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας Βύρωνος εκδόθηκε και κυκλοφορεί καλαίσθητος Παρακλητικός Κανόνας στην Παναγία την Παρηγορήτρια προς χρήση από τους πιστούς καθώς και ότι εκτός των θείων Λειτουργιών και των λοιπών Ιερών Ακολουθιών, τελείται καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 6 το εσπέρας Ιερά Παράκληση στην χάρη της.

 

Ο Ιερός Ναός είναι επισκέψιμος για τους πιστούς από το πρωί 7 έως και τις 9 το βράδυ καθημερινά.

Για το φαινόμενο ηΙερά Μητρόπολη Καισαριανής Βύρωνος και Υμηττού  είχε  εκδόσει σχετική ανακοίνωση:

Μέ σεβασμό στίς ἐνέργειες τοῦ Φιλανθρώπου Θεοῦ καί Πατρός καί τήν ὑποχρέωση νά στηρίξουμε τούς ἀδελφούς μας σέ ἐποχές πού ψυχραίνεται ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό πληροφοροῦμε τούς εὐσεβεῖς γιά τό γεγονός τῆς δακρυρροούσης εἰκόνος τῆς Θεοτόκου τῆς «Παρηγορητρίας» πού φυλάσσεται στήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νέας Ἑλβετίας Βύρωνος.

Τελουμένης τῆς θείας Λειτουργίας κατά τήν ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου (8/9) τήν ὥρα πού ἀνεγινώσκετο ἀπό τόν λειτουργοῦντα Ἱερέα τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς οἱ προσευχόμενοι ἐνορίτες διεπίστωσαν, ὅτι ἡ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τῆς «Παρηγορητρίας» εἶχε ἀρχίσει νά δακρυρροεῖ. Κατά τό θυμίαμα πρό τῆς Μεγάλης Εἰσόδου ὁ θυμιῶν Ἱερεύς κατῆλθε ἀπό τό πλατύσκαλο τῆς Ὠραίας Πύλης καί κατευθύνθηκε εἰς τό προσκυνητάρι ὅπου εἶναι τοποθετημένη ἡ εἰκόνα γιά νά θυμιάσει. Οἱ ἐνορίτες ἀσφαλῶς σχολίαζαν τό γεγονός καί διερωτῶντο περί τοῦ λόγου γιά τόν ὁποῖο συμβαίνει αὐτό.

Ἡ δακρυρροή συνέχισε νά συμβαίνει σταδιακῶς καί τίς ἑπόμενες ἡμέρες
Τό γεγονός διαδόθη ἀπό τούς πιστούς πού ἄρχισαν νά προσέρχονται γιά νά προσκυνήσουν τήν δακρυρροοῦσα εἰκόνα τῆς Θεοτόκου.

Ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τά θέματα αὐτά διδάσκει ὅτι:

Τά «σημεῖα» κατά τόν λόγον τοῦ Κυρίου μας ἀπευθύνονται στούς πιστούς καί ὄχι στούς ἀπίστους. Οἱ πιστοί πρέπει νά βεβαιωθοῦν καί νά στηριχθοῦν στήν πίστη τῶν πνευματικῶς ἀγώνων τους. Εἶναι «θεοσημεῖα» γιά τούς πιστούς (Μάρκου ιστ΄, 16).

Σημειοῦται καί τοῦτο ὅτι:

Τό γεγονός συνέβη ἐν ὥρᾳ τελέσεως τῆς θείας Λειτουργίας ὅπου τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐπισκοπεῖ στόν χῶρο καί μέ τήν παρουσία Του εὐλογεῖ τήν σύναξη τῶν πιστῶν.

Ἐξ ἄλλου στήν Καινή Διαθήκη ἀναφέρονται ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ πού ἐκδηλώθηκαν σέ ὥρα προσευχῆς (Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου μας, ἀποφυλάκιση τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, τό ὅραμα τῆς Ἀποκαλύψεως, κ.ἄ.)

Σημειώνεται καί ἡ ἡμέρα πού συνέβη τό γεγονός κατά τήν ἑορτή τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ παρηγορεῖ καί στηρίζει τούς πιστούς ὥστε νά παραμείνουν σταθεροί στήν πίστη τους.

Ὅτι τό «σημεῖο» ἐκδηλώθηκε σ’ αὐτή τήν συγκεκριμένη εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τῆς ἐπικαλουμένης «Παρηγορητρίας» ἑρμηνεύεται ὅτι ἡ Παρθένος Μαρία στηρίζει καί παρηγορεῖ τούς πιστούς, ὅπως παρηγοροῦσε καί στήριζε τούς Ἀποστόλους καί τούς λοιπούς πιστούς τῆς πρώτης χριστιανικῆς κοινότητος, ὅταν ἐδιώκοντο καί ἀπειλοῦντο καί ἦσαν κλεισμένοι καί φυλακισμένοι «διά τόν φόβο τῶν Ἰουδαίων» (Ἰωάννου κ΄, 19).
«Οὗτοι (δηλαδή οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι) πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει σὺν γυναιξὶ καὶ Μαρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ» (Πράξεων α΄, 14).

Πέριξ τῆς μητρός τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ συνήρχετο ἡ πρώτη Χριστιανική κοινότητα, οἱ Μαθητές τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί ἐμεῖς ἄς προσευχόμεθα καί ἄς δεόμεθα ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά μᾶς προστατεύει ἀπό τήν ἐνεστώσα ἀνάγκη.