Αρχική » Άρχισαν οι ζυμώσεις για τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής

Άρχισαν οι ζυμώσεις για τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής

από kivotos

Κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στο Φανάρι, με αφορμή την αναζήτηση νέου ιεράρχη, ο οποί­ος θα διαδεχτεί τον 86χρονο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο. Ο κ. Δημήτριος απολαμβάνει τον απόλυτο σεβασμό του Πατριάρχη Βαρθολομαίου αλλά και της ελ­ληνικής κοινότητας στις ΗΠΑ, ωστόσο, όπως συμβαί­νει πάντα, ο κύκλος των συζητήσεων έχει ανοίξει εδώ και καιρό, προκειμένου να βρεθεί το κατάλληλο πρό­σωπο. Η επιλογή του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, επειδή έχει έντονα πολιτικά χαρακτηρι­στικά, αποκτά ιδιαίτερο ενδια­φέρον για το σύνολο της Ορθο­δοξίας, για τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και των ΗΠΑ, ενώ και η Ρωσία δεν μένει αδιάφορη.

Τον πρώτο λόγο, βεβαίως, έχει το Οι­κουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο θέλει αυτήν τη φορά να καταλή­ξει στο πλέον ενωτικό πρόσωπο, ώστε να αποφύγει όσα ακολού­θησαν της αντικατάστασης του Ιάκωβου από τον Σπυρίδωνα το 1996, ο οποίος τρία χρόνια αργό­τερα, μετά τις έντονες αντιδρά­σεις των ομογενών, αναγκάστη­κε να παραιτηθεί!

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, το Φανάρι φαίνε­ται πως έχει επιλέξει για νέο Αρχι­επίσκοπο Αμερικής τον Γαλλίας Εμμανουήλ, αλλά η επιλογή αυτή δεν βρίσκει σύμφωνη την ελλη­νική κοινότητα, η οποία φοβά­ται ότι υπάρχει κίνδυνος να διχα­στεί και πάλι, έπειτα από σχεδόν 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας του Δημητρίου, μιας παρουσίας η οποία λειτούργησε ενωτικά. Ο ίδιος ο Δημήτριος, όμως, λόγω της ηλικίας του, εκτιμά ότι ήρθε η ώρα να παραχωρήσει τη θέση σε άλλον, νεότε­ρο, ώστε να είναι δίπλα του σε ό,τι και αν τον χρειαστεί.

Ο κ. Εμμανουήλ είναι πρόεδρος της Συνόδου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, ενώ

 

έχει κάνει σπουδές στη Γαλλία και στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη

 

 

 

Ο κ. Βαρθολομαίος, σε μια δύσκολη περίοδο για τους ανά τον κόσμο Ορθοδόξους, φαίνεται πως θα ήθελε για διά­δοχο του Δημητρίου έναν νέο με δυναμισμό και γνώσεις. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, τα συγκεντρώνει ο 57χρονος Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμα­νουήλ Αδαμάκης. Ο κ. Εμμανουήλ είναι πρόεδρος της Συνόδου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, ενώ έχει κάνει σπουδές στη Γαλλία και στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη. Όσοι διαφωνούν με την επιλο­γή του υποστηρίζουν ότι ο κ. Εμμανουήλ έχει καλές σχέ­σεις με τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, που θεωρείται ο «υπ’ άριθμόν δύο» της Ρωσικής Εκκλησίας. Υπάρχουν, όμως, και εκείνοι -στελέχη κυρίως της ομογένειας- οι οποίοι δεν έχουν κάτι προσωπικό με τον Μη­τροπολίτη Γαλλίας, αλλά θα ήθελαν να δουν στον θρόνο τον Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθόδιο, ο οποίος, όμως, δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Έτσι, τα περιθώρια επιλογής είναι λίγα, εκτός εάν προκύψει κάποιο πρόσωπο-έκπληξη, ώστε να αποφευ­χθούν οι αντιδράσεις. Όπως και να εξελιχτεί η κατάστα­ση, χρόνος υπάρχει, οπότε ο Οικουμενικός Πατριάρχης μπορεί να προωθήσει όποιον υποψήφιο επιθυμεί για τη θέση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Υπερτίμου και Εξάρχου Ωκεανών Ατλαντικού τε και Ειρηνικού, αφού την τε­λική επιλογή θα κάνει το Φανάρι.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ