Ο μητροπολίτης Ιλίου πριν από λίγες μέρες δεν είχε χαρακτηρίσει  δογματικό θέμα  να μεταδίδεται η θεία Κοινωνία και με διαφορετικά κουταλάκια προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Ο ίδιος αποφυγήν οιασδήποτε παρανοήσεως, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Δ.Ι.Σ. έχει ήδη αποφασίσει ότι ουδεμία δυνατότητα συζήτησης περί αλλαγής του τρόπου μετάδοσης του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας υφίσταται. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη άποψη εκφράζεται είναι υποθετική και δεν απηχεί την αλήθεια των λεγομένων μου.

Ουδέποτε υπενόησα ότι με τη Θεία Κοινωνία μεταδίδεται κάποια ασθένεια».