Πανορόδοξες πρωτοβουλίες προαναγγέλλει ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος για του ουκρανικό σε επιστολή του προς τον Αρχειπίσκοπο Κύρπου από τον ο οοποίο ζητά να πάρει πίσω την απόφαση μνημόμευσης του μητροπολίτη Ουκρανίας.

Ο κ.Κύριλλος επιτίθεται με σκληρότατες εκφράσεις στον κ.Χρυσόστομο   απαντώντας στις ευχές που του έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος   λόγω των ημερών τον επιπλήττει  σε έντονο ύφος  γιατί μνημόνευσε τον "σχισματικό μητροπολίτη" Ουκρανίας και τον καλεί να πάρει πίσω την αποφασή  του.

"Φέτος η χαρά της εορτής της του Χριστού Γεννήσεως εσκοτίσθη υπό την θλιβεράν είδησιν της υπό Υμών μνημονεύσεως, εν τη χορεία των Προκαθημένων των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, αρχηγού μιας εκ των ουκρανικών σχισματικών ομάδων. Θλίβομαι βαθέως εξαιτίας της Υμετέρας αποφάσεως" αναφέρει..

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός οτι αποκαλεί τον μητροπολίτη Ουκρανίας με το κοσμικό του όνομα:

"Διά της αναγνωρίσεως του Σεργίου Ντουμένκο («Μητροπολίτου» Επιφανίου) ως «Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ουκρανίας», όπως αναφέρει το από 25ηςΝοεμβρίου ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου, Σείς, προς μεγάλην λύπην, εδέξασθεις σε κοινωνίαν τους σχισματικούς. Άλλωστε, Σας είναι πολύ γνωστός ο γνήσιος Προκαθήμενος της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και είναι ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Ονούφριος. Αδύνατον είναι να συνυπάρχουν εις την Ουκρανίαν συγχρόνως δύο Μητροπολίται Κιέβου, όπως αδύνατον είναι να συνυπάρχουν εις την Κύπρον συγχρόνως δύο Αρχιεπίσκοποι Κύπρου."

Στη συνέχεια κάνρι λόγο για περιφρόνηση της κανονικής Εκκλησίας: "Σείς, προσφιλέστατε Αδελφέ, περιφρονήσατε την κανονικήν Εκκλησίαν της Ουκρανίας, Εκκλησίαν μαρτυρικήν, παρασυναγωγήν των εχθρευομένων αυτήν σχισματικών ανακηρύσσων οικείους Υμών αδελφούς και συλλειτουργούς. Διά της μνημονεύσεως του Επιφανίου, εδέξασθε εις κοινωνίαν πρόσωπα, άτινα δεν διαθέτουν χάρισμα τής ιεροσύνης. Νωρίτερα, Εσείς και σύμπασα η Ιερά Σύνοδος της καθ᾽Υμάς Αγίας Εκκλησίας, δικαιολογημένως εκφράσατε «αμφιβολίες ως προς την δυνατότητα επικύρωσης εκ των υστέρων, χειροτονιών που έγιναν απόκαθαιρεμένους, αφορισμένους και αναθεματισμένους επισκόπους"

Τέλος ο  Κύριλλος ζητά την αναβολή της αναγνώρισης της Εκκλησίας της ουκρανίας: "Ωστόσο, όχι ευκαταφρόνητος μερίς «επισκόπων» της αναγνωρισθείσης υφ᾽ Υμών ούτω λεγομένης «Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας» εχειροτονήθη ούτε καν υπό αναθεματισμένων, αλλά υπό αυτοκλήτων. «Χειροτονίαι» εκείνων των «επισκόπων»ανάγονται εις δύο πρόσωπα, άτινα ετέλεσαν τας πρώτας χειροτονίας, δηλαδή εις τον καθηρημένον πρώην Επίσκοπον Ιωάννη Μπονταρτσούκ και τον τυχοδιώκτην, διά την αποπλάνηση ανηλίκων αταδικασθέντα, πρώην διάκονον Βίκτωρα Τσεκάλιν, όστις ουδέποτε και υπό μηδενός, ούτε υπό σχισματικών, έλαβε τήν εις επίσκοπον χειροτονίαν. Μετά συνοχής καρδίας αναλογίζομαι πως με τοιαύτα τα πρόσωπα έχετε πλέον την κοινωνίαν."Μακαριώτατε, κατά τας ημέρας της λαμπράς εορτής της του Χριστού Γεννήσεως απευθύνω έκκλησιν πρόςΥμάς, όπως επανεξετάσητε την Υμετέραν απόφασιν η αναβάλλητε ταύτην εν αναμονή πανορθοδόξου επί του ουκρανικού ζητήματος αποφάσεως"