Στο πλευρό του ιερέα από τον Σαντορίνη στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο 1500 ευρώ ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος του γιατί κοινώνησε πιστούς  στάθηκε ο μητροπολίτης Κυθήρων κ.Σεραφείμ  ο οποίος απέστειλε και νέα επιστολή προς τον κ.Ιερώνυμο για το θέμα.

Ο κ.Σεραφείμ αναφέρει:

Ὁ γέροντας Ἱερεύς π.Γεώργιος, μετά τήν Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς 7ης Φεβρουαρίου 2021, τήν ὁποία ἐτέλεσε κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, καί ἐν ὥρᾳ τῆς καλουμένης «ἀτομικῆς προσευχῆς» ἐκοινώνησε, ὡς γνωστόν, δύο παιδιά -τό ἕνα μέ εἰδικές ἀνάγκες- καί ὁ Διοικητής τῆς Ἀστυνομίας, ὁ ὁποῖος εἰσῆλθε ἐκείνη τήν στιγμή μέ πολιτική ἐνδυμασία, ἐζήτησε τήν ταυτότητα τοῦ Ἱερέα (ὁ ὁποῖος μόλις εἶχε κοινωνήσει τά δύο παιδιά) καί τοῦ εἶπε νά τόν ἀκολουθήση εἰς τό τμῆμα. Ἐπέβαλε πρόστιμο 1.500 εὐρώ εἰς τόν Ἱερέα. Εἰς τό Α.Τ. ἐπῆραν ἀποτυπώματα ἀπό τά 10 δάκτυλα τοῦ Ἱερέως (!), ὁ ὁποῖος ἐκρατήθη ἐπί 1 ½ τῆς ὥρας εἰς τό Ἀστυνομικό Τμῆμα, τοῦ ἀπηγγέλθη ἡ κατηγορία τῆς παραβιάσεως τῆς ΚΥΑ καί ὡρίσθη τακτική δικάσιμος!!!
Καί ὅταν ἐρώτησε ὁ Ἱερεύς τί παρεβίασε τοῦ ἀπήντησαν ὅτι ἐκοινώνησε ἀνθρώπους.

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,

Βλέπετε ὅτι ἐπαληθεύεται καί εἰς τήν περίπτωσιν αὐτήν ἡ παροιμία : «ἑνός κακοῦ μύρια ἕπονται». Ἡ ὠμή, ἐπέμβασις τῆς Πολιτείας εἰς τά τῆς Ἐκκλησίας ἰδού ποῖα ἀποτελέσματα φέρει. Τό ἀνέφερα καί εἰς προηγούμενα ἔγγραφά μου πρός Ὑμᾶς. Τά μέτρα τῶν ΚΥΑ, κατά τῆς Ἐκκλησίας ἀντικανονικά καί ἀντισυνταγματικά, ἐξελίσσονται εἰς φανερόν καί ἀφανῆ διωγμόν κατ’ Αὐτῆς. Εἰδικώτερα, ὁ παντελής ἀποκλεισμός τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν Θεία Λειτουργία, καί συνεπῶς ἀπό τήν Θεία Κοινωνία, τί ἄλλο εἶναι παρά διωγμός τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος;

Μέ ποιό δικαίωμα ὁ ἐν θέματι Διοικητής τῆς Ἀστυνομίας εἰσῆλθε εἰς τόν Ἱερόν Ναόν διά νά ἀσκήσῃ δίωξιν κατά τοῦ Ἱερέως, πρᾶγμα τό ὁποῖον δέν ἐπιτρέπεται ἀπό τό Σύνταγμα, καί δή ἐν ὥρᾳ Θείας Λατρείας; Διατί ἠνωχλήθη ὁ κ.Διοικητής ἀπό τήν μετάδοσιν τῶν Τιμίων Δώρων, καί μάλιστα σέ παιδί μέ εἰδικές ἀνάγκες; Πῶς δικαιολογεῖται τό βαρύ πρόστιμο, τά δακτυλικά ἀποτυπώματα καί ἡ παραπομπή σέ τακτική δικάσιμο; «Τί γάρ κακόν ἐποίησεν;».
Παρακαλῶ πολύ τό ἐξωφρενικό αὐτό περιστατικό τῆς Σαντορίνης νά ἐνσωματωθῇ εἰς τήν δικογραφίαν τῆς προσφυγῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ὅλων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεών μας (5-1-2021) εἰς τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας. Τό περιστατικό αὐτό καί τά παρόμοια ἄλλα περιστατικά παραπέμπουν εἰς ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα βορείων γειτόνων μας καί δέν πρέπει νά μείνουν ἀπαρατήρητα.-