Αρχική » Παιδί του κατηχητικού ο τραυτοματίας αστυνομικός!

Παιδί του κατηχητικού ο τραυτοματίας αστυνομικός!

από christina

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου καθώς καί ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Μητροπόλεως καταδικάζουμε ὁποιασδήποτε μορφῆς βία ἀπ’ ὅπου κι ἄν προέρχεται.

Ὅμως ἰδιαίτερα καταδικάζουμε τό γεγονός τῆς ἀπρόκλητης ἐπίθεσης κατά τοῦ νεαροῦ ἀστυνομικοῦ πού κατάγεται ἀπό τό Σιδηρόκαστρο καί ἐκφράζουμε τή συμπάθεια, τήν ἀγάπη καί τίς πολλές εὐχές μας σ’ ἕνα παιδί πού γιά νά κάμει καλύτερη τή ζωή του κατέβηκε στήν Ἀθήνα, μπῆκε στό τιμημένο σῶμα τῆς Ἀστυνομίας καί μέ αἴσθημα εὐθύνης παλεύει γιά τήν τάξη στήν κοινωνία σύμφωνα καί μέ τίς ὁδηγίες τῶν ἀνωτέρων του ἀλλά καί γιά τόν ἐπιούσιο, ὅπως καί τίς εὐχές μας στήν οἰκογένειά του.

Σάν Ἱερά Μητρόπολη λυπούμεθα ἰδιαίτερα γιά τή δοκιμασία του, πού εἶναι μιά σκληρή καί δύσκολη ἐμπειρία, καί συμπαριστάμεθα ὅλοι καί προσευχόμεθα γιά τήν ὑγιεία του στό Θεό μας καί τήν Παναγία μας καί στεκόμαστε δίπλα του καί δίπλα στήν οἰκογένειά του.

Σάν Ἱερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου διαβεβαιῶ ὅλους ὅτι ὁ ἴδιος καί ἡ οἰκογένειά του εἶναι πραγματικό ὑπόδειγμα καλῶν καί ἀγαθῶν ἀνθρώπων: Τόν Ἄγγελο καί τίς ἀδελφές του τούς γνωρίζουμε ἀπό πολύ μικρά παιδιά ἀπό τά Κατηχητικά καί τήν Κατασκήνωση.

Τά παιδιά μας τά στέλλουμε στήν Ἀθήνα γιά νά δουλέψουν, νά ζήσουν καί νά διορθώσουν τά κακῶς κείμενα καί ὄχι νά μᾶς ἔρχονται πίσω καταπληγωμένα, ἀνάπηρα, ἤ ἀκόμη καί χειρότερα ἀπό αὐτό πού ὅλοι μας ἀπευχόμεθα.

Ἀγαπητοί πολιτικοί ὅλων τῶν κομμάτων καί τῶν παρατάξεων ἔχετε πολύ μεγάλη εὐθύνη ἀπέναντι σέ ὅλους ἐμᾶς πού κρατοῦμε ἀκέραιη τήν πατρίδα μας εἴτε στά σύνορα εἴτε στά νησιά μας, ὄχι γιά νά κοιμᾶστε ἥσυχοι ὅλοι ἐσεῖς ἀλλά γιά νά βοηθήσετε μέ σύμπνοια νά ἀποφεύγονται ἀπρεπεῖς καί ἀκατανόητες σέ ὅλους πράξεις σέ βάρος νέων καί καλῶν παιδιῶν, ὅπως εἶναι τά δικά μας παιδιά, οἱ Ἄγγελοι, οἱ Γιώργηδες καί οἱ Γιάννηδες.

Μέ πολλές εὐχές γιά τήν ὑγιεία ἑνός παιδιοῦ πού ἦταν καί εἶναι ὑπόδειγμα εὐγένειας, καλοσύνης, ὑπακοῆς καί ἐργατικότητας

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ