Την Πέμπτη 1 Απριλίου η εφημερίδα   Κιβωτός της Ορθοδοξίας σας προσφέρει για πρώτη φορά  το βιβλίο

Η Αθανασία της Ψυχής και η ΑΛΗΘΕΙΑ ,για τον πνευματισμό, τη μαγεία και τα μεταφυσικά φαινόμενα

Τόμος Α΄

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς κ.  Σεραφείμ

Περιεχόμενα 

ΑΙ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΔΟΞΑΣΙΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡIΚΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

Ἡ πρωταρχική περί ψυχῆς πίστις των καί αἱ ἀναπτυχθεῖσαι ἀκολούθως σχετικαί γνῶμαι 

τῶν ἀρχαίων μεγάλων ποιητῶν καί φιλοσόφων

Αἱ θεωρίαι τῆς μετεμψυχώσεως καί μετενσαρκώσεως

Ἡ ἀθεΐα ἀπορρίπτει τήν ὕπαρξη τῆς Ψυχῆς

Παραψυχολογία

Συνειδητότητα–κβαντική συνείδηση

Τό ἑπόμενο ἐξελικτικό βῆμα

 Ἡ ἁρμονία τοῦ ἐγκεφάλου

Μιά ἐπαναστατικά σωτήρια λύση 

Immortalists ἐπιστήμονες

Τό κυνήγι τῆς ἐπιστήμης γιά τήν ἀθανασία

Οἱ σύγχρονοι προφῆτες τῆς ἀνθρώπινης ἀθανασίας 

Οἱ 7 αιτίες τοῦ θανάτου

Ἡ γήρανση εἶναι ἀσθένεια πού πρέπει νά θεραπευτεῖ

Ἡ τεχνολογική ὁδός πρός τήν ἀθανασία

Βρέθηκε τό ἔνζυμο τῆς ἀθανασίας

Τό μέλλον τῆς ἀναζήτησης τῶν immortalists 

Πνευματισμός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ καί ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

καί ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ (ΑΦΘΑΡΣΙΑΣ) ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ

Ἐτυμολογία τῆς ἐννοίας καί ὁρισμός τῆς ὑποστάσεως τῆς ψυχῆς 

 Ἡ ἀνόργανος ὕλη, τά φυτά καί τά δένδρα στεροῦνται ψυχῆς

Αἱ ψυχαί τῶν ζῴων δέν εἶναι ὑποστάσεις πνευματικαί

Ἡ ἀνθρωπίνη ψυχή καί αἱ ἀποδείξεις περί τῆς ἰδιαιτέρας καί ἐνσυνειδήτου πνευματικῆς ὑποστάσεώς της ὡς καί τῆς ἀθανασίας της 

Αἱ πνευματικαί ἐκδηλώσεις τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς καί αἱ λοιπαί ἀποδείξεις περί τῆς ἰδιαιτέρας ὑποστάσεώς της


Για παλαιότερα ένθετα της Κιβωτού, πληροφορίες και παραγγελίες, 

επικοινωνήστε στο τηλ. 210 6923211.

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ, από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.