Εξάμηνη αργία από κάθε ιεροπραξία μετ’ αφαιρέσεως του οφφικίου του Αρχιμανδρίτου και αφαίρεση της ιδιότητας του πνευματικού πατρός επέβαλε ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ στον Ιερομόναχο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νείλου Πειραιώς π. Χριστόδουλο Ταμπακόπουλο. Ο κ.Χριστόδουλοςσε άρθρο του είχε , εκτός των άλλων κατηγορήσει ως αιρετικό τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά.

Η ανακοίνωση της μητρόπολης

Mετά πολλής θλίψεως και ένεκεν του προκληθέντος σκανδαλισμού ενημερώνομεν περί του εκ της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών προσληφθέντος εις την καθ’ ημάς Ι. Μητρόπολιν Ιερομονάχου Χριστοδούλου Ταμπακοπούλου, Εφημερίου Ι. Ναού Αγίου Νείλου Πειραιώς, ότι διά την δημοσίευσιν απαραδέκτου επιστολής του εις το περιοδικόν της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ΘΕΟΛΟΓΙΑ (Οκτ.-Δεκ. 2020), κατόπιν προφορικής απολογίας του και αρνήσεώς του όπως επανορθώση αποκηρύσσων εγγράφως την κακοδοξία του, κατά τας διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 5383/1932 Περί Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας του επιβάλαμε την ποινήν της εξαμήνου αργίας από πάσης ιεροπραξίας μετ’ αφαιρέσεως του οφφικίου του Αρχιμανδρίτου δίχα στερήσεως των αποδοχών και εν ταυτώ διά πνευματικούς λόγους του αφαιρέσαμε την πνευματική πατρότητα. Έχοντες την ελπίδα ότι διά της μέμψεως θα ανανήψη εκ της τραγικής του πλάνης ανεμέναμεν την επιστροφήν του. Δυστυχώς ο εν θέματι επανήλθεν δι’ ιδιογράφου επιστολής του εμμένων εις την κακοδοξίαν του. Κατόπιν τούτου ησκήσαμεν κανονικήν δίωξιν και αγωγήν κατ’ αυτού επί: α) αιρέσει και αμεταμελήτω εμμονή εις αυτήν, β) καθυβρίσει του εν αγίοις Πατρός ημών και Οικουμενικού Διδασκάλου Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, γ) απειθεία και καταφρονήσει της οικείας αυτού Εκκλησιαστικής Αρχής και δ) δεινοτάτω σκανδαλισμώ της συνειδήσεως των πιστών, προκειμένου όπως ακολουθηθή η οδός της Εκκλησιαστικής Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται οτι ο Αρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος Ταμπακόπουλος, σε σύντομο κριτικό άρθρο ισχυριζεται οτι ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς,οδηγήθηκε σε αίρεση και παραλογισμό, δεχόμενος μετοχή στις Άκτιστες Ενέργειες του Θεού, αφού οι Άκτιστες Ενέργειες είναι Θεία Φύση.

Ταυτίζονται δηλαδή με την Θεία Φύση. Έτσι ο αιρετικός Παλαμάς,  εισάγει «πολλές Άκτιστες Θεότητες, όσοι και οι θεούμενοι» άνθρωποι και άγγελοι. Βάσει αυτού του συλλογισμού του διερωτάται ο αρχιμανδρίτης: «Αυτό δεν είναι αίρεση, δεν είναι παραλογισμόσ; ...Λησμόνησε ο Γρηγόριος Παλαμάς ότι δεν υπάρχει μόνον ο Άκτιστος Θεός. Υπάρχει και ο κτιστός Θεός, ο σαρκωθείς Θεός, ο ενανθρωπήσας Θεός, ο Κύριός μας, ο Χριστός