Ο Άγιος Μήτρος (ή Δημήτριος) καταγόταν από την Πελοπόννησο και, αν και προερχόταν από ευσεβείς γονείς, εξισλαμίστηκε από τους Τούρκους, πιθανότατα την περίοδο της κατάπνιξης της Επανάστασης της Πελοποννήσου (1769). Έτσι, από Δημήτριος πήρε τ᾿όνομα Μουσταφά και εξαιτίας των πολλών ικανοτήτων και των προσόντων του, γρήγορα έγινε έπαρχος των Τούρκων, αξίωμα υψηλό, σημαντικό, ιδιαίτερο. Απέκτησε πλούτο, δύναμη, εξουσία, υπηρέτες. Όμως, δεν ξέχασε την πίστη των προγόνων του και καθημερινά επιθυμούσε να επιστρέψει σε αυτή. Πήρε, λοιπόν, την απόφαση, άφησε το αξίωμά του, πήγε και εξομολογήθηκε σε έναν πνευματικό, στην περιοχή της Τρίπολης, και ζούσε χριστιανική ζωή, αρχικά κρυφά, για τον φόβο των Τούρκων.

Γρήγορα, όμως, η νέα ζωή του Δημητρίου έγινε αντιληπτή και τον συνέλαβαν. Τον οδήγησαν στον πασά της Τρίπολης και αφού τον βασάνισαν τον έριξαν στη φυλακή. Ο Δημήτριος, αφού αρνήθηκε τις δελεαστικές προτάσεις και υποσχέσεις των Τούρκων, αποκεφαλίστηκε από τους μωαμεθανούς, την 28η Μαΐου 1794, στην Τρίπολη.