Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, στο μήνυμά του για τη συμπλήρωση δέκα χρόνων του Κέντρου Οικουμενικών, Ιεραποστολικών και Περιβαλλοντικών Μελετών “Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου", αναφέρθηκε στις δυνατότητες που προσφέρει ο σύγχρονος Πολιτισμός και τις οποίες η θεολογία πρέπει να τις αξιοποιεί και όχι να τις απορρίπτει.

Ο κ. Βαρθολομαίος, αναφερόμενος στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες για τη συμπόρευση θεολογίας και πολιτισμού, μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι «η θεολογία δεν είναι δυνατόν να αγνοή τον πολιτισμόν, εντός του οποίου καλείται να δίδη την μαρτυρίαν της. Μία αμυντική στάσις της θεολογίας απέναντι εις τον κόσμον αθετεί την παράδοσιν των Πατέρων, οι οποίοι εθεολόγουν πάντοτε εν αναφορά προς τας προκλήσεις της εποχής των, άνευ ενδοιασμών ότι αυτός ο διάλογος θα ωδήγει αναποφεύκτως εις εκκοσμίκευσιν της θεολογίας».

Και συμπλήρωσε: «Γνωρίζετε να αξιοποιήτε την παράδοσιν της Εκκλησίας και να παράγητε ζώσαν και επίκαιρον θεολογίαν, η οποία όχι μόνον δεν απορρίπτει αλλά αξιοποιεί αποτελεσματικώς τας δυνατότητας τας οποίας προσφέρει ο σύγχρονος πολιτισμός».