Με διάταγμα που έχει αναχρονική ισχύ από 14 Μαΐου, το θεολογικό Σεμινάριο του Ταμπόφ έλαβε πιστοποίηση από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εποπτείας της Εκπαίδευσης και της Επιστήμης του ρωσικού κράτους και αναβαθμίστηκε σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ).

Αυτή η αναβάθμιση του Σεμινάριου έρχεται να προσδώσει στα πτυχία του αξία ίση με τα αντίστοιχα πτυχία των ΑΕΙ.

Το Πιστοποιητικό διαπίστευσης του Σεμιναρίου ως θεολογικού εκπαιδευτικού οργανισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβάνει τις επόμενες βασικές κατευθύνσεις:

Θεολογία (τριτοβάθμια εκπαίδευση-πτυχίο πανεπιστημίου);
Θεολογία (τριτοβάθμια εκπαίδευση-Μεταπτυχιακό).

Το πιστοποιητικό θα έχει ισχύ μέχρι τις 14 Μαΐου 2027.