Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεος, εύχεται στους υποψηφίους μαθητές των Πανελληνίων Εξετάσεων, μέσω επιστολής, και τους προτρέπει να έχουν θάρρος, να κάνουν τον σταυρό τους και με ψυχραιμία να αντιμετωπίζουν κάθε δυσκολία στη ζωή τους.

Ακολουθεί η επιστολή του Μητροπολίτη:

           Ἀγαπητά μου παιδιά,

          Σὲ λίγες ἡμέρες ξεκινᾶ ἡ δύσκολη περίοδος τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων, γι’ αὐτὸ καὶ ἐπικοινωνῶ μαζί σας προκειμένου, νὰ σᾶς βεβαιῶσω ὅτι ἡ ἀγαθὴ σκέψη μου, οἱ εἰλικρινεῖς εὐχές μου καὶ οἱ καρδιακὲς προσευχές μου σᾶς συνοδεύουν καὶ σᾶς συντρο-φεύουν νοερῶς στὴν ἐπικείμενη δοκιμασία τῶν γνώσεών σας καὶ στὴν ἀγωνιώδη αὐτὴ προσπάθειά σας νὰ ὑλοποιήσετε τοὺς εὐγενεῖς στόχους σας, νὰ ἐπιτύχετε τοὺς ὑψηλοὺς στόχους σας καὶ νὰ κάνετε πράξη τὰ ὄνειρά σας! Εἶμαι σὲ θέση νὰ κατανοήσω ὅλες τὶς ἐλπίδες σας, τὶς μεγάλες προσδοκίες σας, τὰ πιὸ αἰσιόδοξα καὶ φιλόδοξα ὁράματά σας γιὰ ἕνα πιὸ λαμπρό, ἐπιτυχημένο καὶ δημιουργικὸ μέλλον ποὺ ἐπιθυμεῖτε νὰ ἔρθει στὴ ζωή σας καὶ συμμερίζομαι τὴν λαχτάρα καὶ τὴν γλυκιὰ ἀγωνία σας...

          Θὰ ἤθελα, ὅμως, νὰ σᾶς ὑπενθυμίσω ὅτι σὲ αὐτὴν τὴν κοπιώδη διαδικασία, στὴν ὁποία θὰ ὑποβληθεῖτε, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μελέτη ὅλης τῆς σχολικῆς χρονιᾶς εἶναι ἀπαραί-τητη καὶ ἡ ἐπίκληση τῆς θείας Χάρης γιὰ τὸν φωτισμὸ καὶ τὴν ἐπιτυχία σας. Μὲ ἐμπιστοσύνη στὸν ἐαυτό σας, ψυχραιμία, σύνεση καὶ δυνατὴ πίστη στὸν Κύριό μας θὰ κερδίσετε κὶ αὐτὸν τὸν ἀγῶνα! Καὶ νὰ θυμᾶσθε πάντα στὴ ζωή σας: «Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστίν» (Λκ. 18, 27).

         Εὔχομαι μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ νὰ σᾶς ἐνισχύει καὶ νὰ ἀπο-φορτίζει ὅλες τὶς ἀγωνίες σας καὶ τοὺς τυχὸν φόβους σας, τὶς ἀνησυχίες καὶ τὸ ἄγχος σας. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ φωτίσει ὅλους σας καὶ μὴ διστάσετε νὰ ἐπικαλεσθεῖτε τὴν βοήθεια τῆς Παναγίας μας, τῆς Μητέρας μας, ἡ Ὁποία εἶναι πάντα δίπλα μας. Νὰ ἔχετε πάντα καθαρὸ νοῦ, νὰ σκέφθεσθε ἁπλὰ καὶ ψύχραιμα καὶ νὰ κάνετε τὸν σταυρό σας.

Καλὴ ἐπιτυχία στὶς ἐξετάσεις σας!

Μὲ πολλὴ ἀγάπη Χριστοῦ

Ὁ Μητροπολίτης σας

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Τ Ι Μ Ο Θ Ε Ο Σ