Ολόκληρη η ζωή του Αγίου Πορφυρίου ήταν μια αέναη προσπάθεια να καλλιεργεί την ταπείνωση και την αφάνεια. Κρυβόταν από τους ανθρώπους, έντεχνα, και εκούσια απέκρυπτε τις αρετές και την ασκητική ζωή του. Και όσο κρυβόταν τόσο περισσότερο τον χαρίτωνε ο Θεός. 

Κοντά έτρεχαν χιλιάδες άνθρωποι, κάτι να ακούσουν, κάτι να διδαχθούν, να πάρουν έστω την ευχή του χαρισματικού αυτού Γέροντα. Και, αλήθεια, πόσοι άλλαξαν την ζωή τους μετά τη γνωριμία με τον ταπεινό Άγιο Πορφύριο, πόσοι έκαναν μια νέα απαρχή κοντά του.

Ο Άγιος Πορφύριος, μεταξύ άλλων, επιδιδόταν συνεχώς στην επίκληση του ονόματος της ευχής του Ιησού, "Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με". Και όσοι προσέτρεχαν κοντά του, αυτό τούς δίδασκε: «Την ευχή του Ιησού, παιδιά μου, την ευχή του Ιησού να λέτε ακατάπαυστα».

Στη ραδιοφωνική εκπομπή που ακολουθεί, ο Άγιος Πορφύριος αναφέρεται στην αξία της ευχής του Ιησού!

Ο Άγιος Πορφύριος διδάσκει την ευχή του Ιησού - Παιδαγωγία 47, Δ. Λυκούδης - YouTube