Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, την Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, χοροστάτησε στον Ναό του Αγίου Γεωργίου Αντιφωνητή, στο Φανάρι, για την εορτή της Απόδοσηςς του Πάσχα.

Στην ομιλία του ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στην Κοινότητα του Αγίου Γεωργίου του Αντιφωνητή και, μεταξύ άλλων, τόνισε: «“Επισκεπτόμεθα, λοιπόν, σήμερα, εορτήν της Αποδόσεως του Πάσχα, τον Άγιον Γεώργιον τον Ποτηράν, διά να οπλισθή η ψυχή μας με την ισχύν και την ακατάβλητον δύναμιν τας οποίας παρέχει το κήρυγμα της καταργήσεως του θανάτου και η πίστις μας εις τον Αναστάντα Χριστόν. Εκείνο το οποίον φοβείται περισσότερον κάθε άλλου πράγματος ο άνθρωπος είναι ο θάνατος. Όταν, όμως, και αυτόν τον ενίκησεν ο Κύριός μας, τι άλλο έχομεν να φοβηθώμεν; Πανδημίας; Ασθενείας; Ύβρεις; Προδοσίας; Ανάγκας; Διωγμούς; Στενοχωρίας; Τίποτε! Εν πάσι τούτοις «ευδοκώ», λέγει ο διαπρύσιος κήρυξ της Αναστάσεως του Χριστού, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Και προσθέτει: «όταν ασθενώ, τότε δυνατός ειμι» (Β´ Κορ. ιβ´, 10). Αυτή η μυστική δύναμις, η οποία δεν εξαρτάται από τίποτε το εξωτερικόν, όσον οδυνηρόν και αν είναι τούτο, αποτελεί το ύψιστον δώρον του Αναστάντος Χριστού προς τον εις Αυτόν πιστεύοντα και μετ᾽ Αυτού συνανιστάμενον άνθρωπον».

 Και συμπλήρωσε: «Μη φοβείσθε, λοιπόν, αδελφοί τας μικράς Κοινότητας. Μη φοβείσθε το μικρόν ποίμνιον. Μη φοβείσθε επειδή τελειώνει σήμερα το «Χριστός Ανέστη», η διακήρυξις της Αναστάσεως και του θριάμβου της ζωής. Από τας μικράς Κοινότητας εκπέμπονται ενίοτε τα μεγάλα μηνύματα. Και το μικρόν ποίμνιον πολλάκις μεγαλουργεί. Και η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, εις την οποίαν ανήκομεν όλοι μας, ψάλλει δώδεκα μήνας το έτος ότι «Ανέστη Χριστός». Και όχι μόνον ψάλλει, αλλά και ζη και μεταδίδει «το φαιδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα» προς πάντας τους εγγύς και τους μακράν, «διά δόξης και ατιμίας, διά δυσφημίας και ευφημίας»”. 

Στο τέλος, ο Πατριάρχης, αφού ευχαρίστησε αρχιερείς, κληρικούς και λαϊκούς, ευχήθηκε καλή συνέχεια και πνευματικό αγώνα σε όλους.