Αρχική » Σκληρή απάντηση Βαρθολομαίου στη Μόσχα

Σκληρή απάντηση Βαρθολομαίου στη Μόσχα

από christina

 

Σκληρή απάντηση στο Πατριαρχείο Μόσχας έδωσε ανήμερα της γιορτής ο κ.Βαρθολομαίος ο οποίος ξεκαθάρισε οτι έχει κληρονομήσει βαρύτατες ευθύνες τις οποίες  από τις οποίες δεν πρόκειται να παραιτηθεί.

 «Από του μαρτυρικού τούτου Θρόνου, αισθανόμεθα αδήριτον την ιεράν υποχρέωσιν όπως διακονώμεν έργοις και λόγοις τας ιεράς της Εκκλησίας υποθέσεις διά των ιδιαιτέρων ευθυνών τας οποίας εκληροδότησεν εις ημάς, εις τον εκάστοτε Κωνσταντινουπόλεως, η καθηγιασμένη πράξις και η της θεωρίας επίβασις των Αγίων Πατέρων», επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στην ομιλία του, μετά την Θεία Λειτουργία, κατά την οποία χοροστάτησε  στον Πατριαρχικό Ναό, για την εορτή της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα.

Ο κ.Βαρθολομαίος απαντώντας στη Μόσχα η οποία αμφισβητεί τη δικαιοδοσία του Πατριαρχείο τόνισε:

«Έχομεν και αναγνωρίζομεν ότι έχομεν μοναδικάς ευθύνας παρ΄ Ορθοδόξοις ως Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Οι κύκλοθεν τας θεωρούν ως προνόμια διά τούτο και εζήλωσαν την φαινομενικήν αναστάσιμον δόξαν, αγνοούντες τον Γολγοθάν του να διακονή κανείς την Αλήθειαν με οιονδήποτε κόστος”.

Παράλληλα  ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι οτι ως Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν θα μπει σε διάλογο με όποιον αμφισβητεί τον ρόλο του αντιμετωπίζοντας καιροσκοπικά “εκάστη ιστορική συγκυρία”: “Δεν υπεισερχόμεθα εις διάλογον επί των αυτονοήτων και πατροπαραδότων. Δεν διαπραγματευόμεθα τας ευθύνας του Θρόνου μας. Δεν παραιτούμεθα από αυτάς. Δεν τας απεμπολούμεν. Δεν θα επιτρέψωμεν την αλλοτρίωσιν της ευλογημένης εκκλησιολογίας όπως αύτη περιγράφεται ευθαρσώς εις τα κείμενα της ιστορίας μας. Δεν θα επιτρέψωμεν την συγκατάβασιν, την οικονομίαν, την ευγένειαν, τας μερικάς φιλόφρονας υποχωρήσεις, τας ενεργείας του περασμένου αιώνος, εις τας οποίας ατυχώς προέβησάν τινες των προ ημών, με όνειρον μίαν ενότητα, μακράν, όμως, της αυθεντικής και παλαιάς εκκλησιολογίας. Δεν θα επιτρέψωμεν να ανατρέψουν ο, τι το πανίερον ωκοδόμησεν η Πρόνοια του Θεού διά τον της Κωνσταντινουπόλεως Θρόνον. Κωνσταντινουπόλεως ίσον θυσία, ευθύνη, ακένωτος προσφορά, όχι, εντούτοις, παίγνιον εις τα περιστασιακά συμφέροντα και τας καιροσκοπικάς διαθέσεις εκάστης ιστορικής συγκυρίας”.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ