Ήταν ο μικρός Ναός που είχε καταστραφεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, με την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων στη Νέα Υόρκη. Τότε ο ναός καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σήμερα, οι εργασίες στο εσωτερικό του Ναού και ειδικότερα στο Άγιο Βήμα συνεχίζονται. Ο Ναός, αν και μικρός, ένεκα της θέσεως και σημασιολογίας του δεσπόζει στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, στη Νέα Υόρκη.