Σύμφωνα με Ανακοίνωση του Ναού, ένεκα του γεγονότος ότι δε σταματά αλλά συνεχίζεται η μυροβλυσία και δακρυρροή της εικόνας της Παρηγορήτριας στο Βύρωνα, θα τελεστεί Ιερό Ευχέλαιο, την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, στις 18:30, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να μεταφερθούν τα δάκρυα μαζί με το μύρο, εμβαπτσμένα στο Ι. Ευχέλαιο, σε κάθε άκρη απανταχού, ως ευλογία.

Η εικόνα βρίσκεται στον Ναό του Αγίου Δημητρίου Ν. ελβετίας, της Μητροπόλεως Βύρωνος.