Είπε ο αββάς Θεόδωρος της Φέρμης: «Καμιά αρετή δεν μπορεί να αναμετρηθεί με την αρετή να μην εξουθενώνουμε τον άλλον».

(Το Μέγα Γεροντικό, τόμος Γ', εκδ.  Ησυχ. Γενέσιον της Θεοτόκου, Πανόραμα Θεσσαλονίκης 1997, σελ. 62).