Αρχική » Μητρόπολη Χίου: Αγιοκατάταξη Ιερομαρτὐρων Διονυσίου Εφέσου και Δωροθέου Αδριανουπόλεως

Μητρόπολη Χίου: Αγιοκατάταξη Ιερομαρτὐρων Διονυσίου Εφέσου και Δωροθέου Αδριανουπόλεως

από christina

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021, μετά από πρόταση του Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου, η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προχώρησε στην αγιοκατάταξη των ιερομαρτύρων Διονυσίου Εφέσου και Δωροθέου Αδριανουπόλεως, οι οποίοι συμμαρτήρησαν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Άγιο Γρηγόριο τον Ε’. Η μνήμη τους θα εορτάζεται κάθε χρόνο τη 10η Απριλίου.

Ακολουθεί Ανακοίνωση της Μητρόπολης Χίου:

ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

        Δοξάζομεν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ τήν δύναμιν καί Πνεύματος Ἁγίου ὑμνοῦμεν τήν ἐξουσίαν, διότι σήμερον 13ην Ἰουλίου 2021, “ἡμέραν ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ”, κατόπιν τῆς, προτάσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνεγράφησαν ἐν ταῖς ἁγιολογικαῖς δέλταις Αὐτῆ οἱ Χῖοι Ἱερομάρτυρες:

Διονύσιος Ἐφέσου ὁ Καλλιάρχης καί

Δωρόθεος Ἀδριανουπόλεως ὁ Πρώιος,

οἱ συμμαρτυρήσαντες ὑπέρ Πίστεως μετά τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄, τῆς μνήμης αὐτῶν ἑορταζομένης ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Χίου τήν 10ην Ἀπριλίου ἑκάστου ἔτους.

Ακόμη, με Δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε μετά την ολοκλήρωση της Συνεδρίασης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου του Ιουλίου αναγράφεται στις Αγιολογικές Δέλτους της Εκκλησίας της Ελλάδος ο φωτισμένος Διδάσκαλος Αναστάσιος Γόρδιος ο οποίος διεκρίθη για την οσιακή βιοτή του, αλλά και την προσφορά του στην Εκκλησία, το Γένος και την Παιδεία.

Ακόμα, στις Αγιολογικές Δέλτους θα αναγραφούν οι Αρχιερείς: Αγχιάλου Eυγενίου, Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, Δέρκων Γρηγορίου, Εφέσου Διονυσίου, Αδριανουπόλεως Δωροθέου, Νικομηδείας Αθανασίου και Τυρνόβου Ιωαννικίου, οι οποίοι εφυλακίσθησαν μαζί με τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’ την ίδια ημέρα και στην συνέχεια πηγχονίσθησαν δίδοντας την μαρτυρία και την ομολογία της πίστεως.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ