Ένας αδελφός ρώτησε τον αββά Ματώη: "Τι να κάνω αν με επισκεφθεί κάποιος αδελφός και είναι νηστεία ή πρωί; Με στενοχωρεί αυτό". Ο Γέροντας αποκρίθηκε: "Εάν χωρίς να στενοχωρηθείς φας με τον αδελφό, καλά θα κάνεις. Αν όμως δεν περιμένεις κάποιον και φας, αυτο είναι δικό σου θέλημα".

(Το Μέγα Γεροντικόν, τόμος Γ', εκδ. Ησυχ. Γενέσιον της Θεοτόκου, Θεσσαλονίκη 1997, σελ. 94).