Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, μετά από πρόσκληση του Πρέσβη της Κούβας κ. Luis Alberto Amorós Núñez, θα επισκεφθεί την Κούβα την πρώτη εβδομάδα του προσεχούς Νοεμβρίου.

Διαβάστε την Ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας του Πατριαρχείου:

Την Τετάρτην, 14ην Ιουλίου,  ο Πατριάρχης εδέχθη εις ακρόασιν τον Πρέσβυν της Κούβας εν Τουρκία Εξοχ. κ. Luis Alberto Amorós Núñez, όστις μετέφερεν εις Αυτόν την πρόσκλησιν του Προέδρου της Χώρας του Εξοχ. κ. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez να επισκεφθή επισήμως την Κούβαν.

Ο Πατριάρχης απεδέχθη την ως άνω τιμητικήν πρόσκλησιν του κ. Προέδρου της Κούβας, προτίθεται δε να μεταβή εις Αβάναν την πρώτην εβδομάδα του Νοεμβρίου, άμα τη ολοκληρώσει της επισήμου επισκέψεως Αυτού εις Ηνωμένας Πολιτείας της Αμερικής.

Αύτη θα είναι η δευτέρα επίσκεψις του κ. Βαρθολομαίου εις Κούβαν, μετά την γενομένην το έτος 2004 πρώτην τοιαύτην τη προσκλήσει του τότε Προέδρου της Xώρας Fidel Castro.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 16η Ιουλίου 2021

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου