Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προχώρησε στην καθιέρωση της Κυριακής προ της 17ης και 18ης Οκτωβρίου ως ημέρα Συνάξεως πάντων των Αγίων Ιατρών κατά την οποία θα τιμάται η συνεισφορά της ιατρικής επιστήμης στην ανθρωπότητα.

Αυτό αποφάσισε η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σήμερα, Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021, μετά το πέρας των εργασιών της.

Διαβάστε αναλυτικά την Ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας:

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος επεράτωσε τας τακτικάς εργασίας αυτής την 21ην Ιουλίου τρ. ε..

Κατ' αυτάς, συνεζητήθη και εξετιμήθη η θυσιαστική και ουσιαστική προσφορά της ιατρικής επιστήμης και των θεραπόντων της εις την αντιμετώπισιν της σοβούσης πανδημίας.

Ως εκ τούτου, απεφασίσθη όπως καθιερωθή η πλησιεστέρα προς την 17ην και 18ην Οκτωβρίου εκάστου έτους (Σύναξις των Αγίων Αναργύρων και του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά του Ιατρού) Κυριακή, ως η ημέρα Συνάξεως πάντων των Αγίων Ιατρών, ώστε και επ' εκκλησίας να τιμάται η όλη συνεισφορά της επιστήμης ταύτης προς την  ανθρωπότητα.

Διά το τρέχον έτος 2021 η Σύναξις αύτη θα τιμηθή την 17ην Οκτωβρίου.

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου