Όλοι μιλούμε και αναφέρουμε τη μετάνοια, τις δε περισσότερες φορές, αν όχι όλες, ελάχιστοι κατανοούν τη σημασία και την εν γένει θέση της στην πνευματική ζωή του ανθρώπου.

Οι Πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι υπάρχουν "σημεία", βάση των οποίων μπορούμε να εξετάσουμε κατά πόσο έχουμε γευθεί τη μετάνοια στη ζωή μας, ή, κάτι που είναι και συνηθέστερο, απλά επαναλαμβάνουμε την ανάγκη και αξία της μετανοίας χωρίς να την αγγίζουμε ως βίωμα.

Στο σύντομο βίντεο που ακολουθεί αναφέρονται τα "σημεία" αυτά που συμμαρτυρούν για τη μετάνοια στην καθημερινότητά μας:

"Τα σημεία που φανερώνουν αν έχω μετάνοια" - Δημήτριος Λυκούδης - YouTube