Συνηθίζεται σήμερα, εσφαλμένα. Απέναντι σε κάθε υποψία βασκανίας, πολλοί χιστιανοί αρχίζουν και διαβάζουν εξορκισμούς, άλλοτε από ειδικά μικρά εγχειρίδια, άλλοτε από το διαδίκτυο. Όμως, πόσο επικίνδυνο είναι αυτό και τι κινδύνους εγκυμονεί; Πρέπει να γίνεται; Και αν όχι, τι πρέπει να κάνει καθένας σε μια τέτοια περίπτωση;

Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα ακολουθούν στο επόμενο σύντομο  βίντεο:

Μπορούν οι χριστιανοί-λαϊκοί να διαβάζουν εξορκισμούς; (Λειτουργικά Ζητήματα 04) - YouTube