Ναός Αγίας Παρασκευής

Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού, είναι πολιούχος Επταχωρίου.

Θεωρείται ότι είχε κτιστεί σε πολύ παλιά εποχή, ίσως νωρίτερα από τον δέκατο έβδομο αιώνα.  Με το πέρασμα των χρόνων σιγά σιγά κατέρρευσε.

Το 1914 ο Επταχωρίτης μηχανικός Βασίλειος Μπεκιάρης αποφάσισε να ανοικοδομήσει στην ίδια θέση έναν καινούριο μεγαλόπρεπο ναό, προσφέροντας τις 1000 λίρες, που ήταν η αμοιβή του για τη ζεύξη του Αξιού το 1912.

Η αγιογράφηση έγινε στα μέσα δεκαετίας ’70, από μοναχούς του Αγίου Όρους (τρία χρόνια έμειναν στο Επταχώρι για την αγιογράφηση)