Παρουσία των αντιπροσώπων των ιερών μονών, εκπροσώπων της Πολιτείας και φιλοαγιορειτών προσκυνητών, πραγματοποιήθηκε η αλλαγή της Ιεράς Επιστασίας στις Καρυές (πρωτεύουσα του Αγίου Όρους). Η ακολουθία τελέστηκε στο Πρωτάτο. Τη ράβδο του Πρώτου ενεχείρισε στον νέο Πρωτεπιστάτη, Γέροντα Παύλο Λαυρεώτη, ο Γέρων Νικόδημος Λαυρεώτης, ως εκπρόσωπος της Μεγίστης Λαύρας, μαζί με τα διακριτικά διάσημα, το εγκόλπιο και τον σταυρό.

Η πομπή κατευθύνθηκε προς την Ιερά Κοινότητα και το Συνοδικό, για το καθιερωμένο κέρασμα και την ανταλλαγή ευχών. Μετά το πέρας της εγκατάστασης της νέας Επιστασίας, συνήλθε η Ιερά Κοινότητα, η οποία ανανέωσε τη θητεία του Αρχιγραμματέα της Ιεράς Κοινότητας, Ιερομ. Θεοφίλου Παντοκρατορινού.

Η νέα Επιστασία συγκροτείται, εκτός από τον Πρωτεπιστάτη, Γέροντα Παύλο Λαυρεώτη, και από τους Γέροντα Θεόκτιστο Δοχειαρίτη, Γέροντα Γρηγόριο Ξενοφωντινό και Γέροντα Γαβριήλ Εσφιγμενίτη.

 

Πώς απαρτίζεται η Ιερά Επιστασία

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους, οι 20 ιερές μονές διαιρούνται σε πέντε τετράδες, καθεμία από τις οποίες ασκεί την Επιστασία για έναν χρόνο, από την 1η Ιουνίου μέχρι τέλους Μαΐου. Κάθε μονή από αυτές που συμμετέχουν στην τετράδα που θα αναλάβει την Επιστασία στέλνει έναν Επιστάτη, ενώ ο πρώτος τη τάξει από αυτούς φέρει τον τίτλο του Πρωτεπιστάτη, είναι πρόεδρος της Επιστασίας, κρατά τη ράβδο του Πρώτου και διευθύνει τη συζήτηση των θεμάτων στις συνεδριάσεις της Ιεράς Κοινότητος.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καταστατικού Χάρτη, κάθε μονή μπορεί να αναθέσει ταυτόχρονα στον αντιπρόσωπό της στην Ιερά Κοινότητα τα καθήκοντα του Επιστάτη. Αυτό, όμως, δεν επιτρέπεται στη μονή στην οποία ανήκει ο Πρωτεπιστάτης, ο οποίος πρέπει να είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον αντιπρόσωπό της.

Η Ιερά Επιστασία βρίσκεται συνέχεια στις Καρυές και φροντίζει για τα καθημερινά προβλήματα του Αγίου Όρους, για την επισκευή των δρόμων, για την τήρηση της αγιορείτικης τάξης και για την επίβλεψη της κόσμιας συμπεριφοράς, για το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων και την επίβλεψη των τιμών των προϊόντων κ.ά., ενώ η Ιερά Κοινότητα, δηλαδή η ολομέλεια των 20 αντιπροσώπων των ιερών μονών, συνεδριάζει δύο φορές την εβδομάδα και ασχολείται με τα σοβαρότερα θέματα που απασχολούν το Άγιο Όρος.

Μέχρι τις 31 Μαΐου καθήκοντα Επιστασίας εκτελούσε η Διονυσιάτικη Επιστασία, δηλαδή η 5η τετράδα μονών, που αποτελείται από τους Επιστάτες της Μονής Διονυσίου (Γέροντας Συμεών, Πρωτεπιστάτης), Ζωγράφου (Γ. Ευθύμιος), Ρωσικού (Γ. Κυρίωνας) και Κωνσταμονίτου (Γ. Εφραίμ).