Πληροφορούμε κάθε μέλος της τοπικής μας Εκκλησίας ότι, το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο της Ι. Μητροπόλεως Χαλκίδος (Διεύθυνση: οδ. Μεσσαπίων 10, Χαλκίδα) και το παράρτημά του στην Ιστιαία (Διεύθυνση: Πλ. Ελευθερίας, Άνω πλάτανος Ιστιαίας), από την πρώτη στιγμή του ξεσπάσματος των πυρκαγιών στη Βόρειο Εύβοια, ανταποκρίνονται σε κάθε αίτημα αποστολής φαρμακευτικών σκευασμάτων που τους απευθύνθηκε ως τώρα και παραμένουν το ίδιο θετικά σε κάθε ενδεχόμενη μελλοντική ανάγκη.