Η νηστεία δεν είναι και δεν πρέπει να είναι μια στείρα εμμονή στην ποιότητα των τροφών, αλλά αφορά τον όλο άνθρωπο ψυχοσωματικά. Όπως ψάλουμε στις ακολουθίες της Α' Εβδομάδας των Νηστειών, «νηστείαν, ουκ αποχήν βρωμάτων μόνον τελέσωμεν, αλλά παντός υλικού πάθους αλλοτρίωσιν» και «νηστεύοντες αδελφοί σωματικώς, νηστεύσωμεν και πνευματικώς».

Όπως, λοιπόν, θα πρέπει να νηστεύσουμε από ορισμένες τροφές χαλιναγωγώντας με την αρετή της εγκράτειας, το πάθος της λαιμαργίας, έτσι ταυτόχρονα θα πρέπει να νηστεύσουμε και από τα άλλα πάθη, όπως την υπερηφάνεια, τη φιλαργυρία, την κατάκριση του πλησίον, τον θυμό, τις κακές επιθυμίες, το ψεύδος, την επιορκία και γενικά από όλα εκείνα τα πάθη που μπορούν να γίνουν πράξη μέσω των πέντε αισθήσεων του ανθρώπου. Διότι, όπως τόνισαν οι άγιοι Βασίλειος και Ιωάννης, «η τούτων ένδεια νηστεία εστίν αληθής» και «τιμή γαρ νηστείας, ουχί σιτίων αποχή, αλλ᾿ αμαρτημάτων αναχώρησις».

Από θρησκευτικής πλευράς, αν νηστεύουμε, αλλά βλάπτουμε καθ᾿ οιονδήποτε τρόπο τον πλησίον μας, τότε το νόημα της πίστης μας γίνεται συντρίμμια και η νηστεία καταντά τρόπος επίδειξης και υποκρισίας.

 

(Απόσπασμα από το βιβλίο του π. Δημητρίου Φουρλεμάδη, "Η Νηστεία και η σημασία της", εκδ. Ορθόδοξη Κιβωτός, Αθήνα 2020, σελ. 14-15).

Για παραγγελίες, επικοινωνήστε στο τηλ. 210 6924659

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.

και στο e-mailbooks@ikivotos.gr