Η Παράδοση της Εκκλησίας μας αναφέρει ότι πρώτη φορά ο θεομητορικός ύμνος "Άξιον Εστί" εψάλλη στον Ουρανό, κατά την εορτή της Κοιμήσεως και Μεταστάσεως της Κυρίας Θεοτόκου.

Πώς έγινε αυτό και πώς διεσώθη στην Παράδοση της Εκκλησίας μας; Τι πληροφορίες έχουμε περί αυτού;

Στο σύντομο βίντεο που ακολουθεί λαμβάνουμε απαντήσεις σχετικά με το θέμα αυτό: Πότε εψάλλη για πρώτη φορά το "Άξιον Εστί"; - Λειτουργικά Ζητήματα 18, Δ. Λυκούδης - YouTube