Αρχική » Με λαμπρότητα η γιορτή στο Νοσοκομείο Αιγίνης “Ο Άγιος Διονύσιος”

Με λαμπρότητα η γιορτή στο Νοσοκομείο Αιγίνης “Ο Άγιος Διονύσιος”

από christina

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί κατάνυξη ἐτελέσθησαν εἰς τό Νοσοκομεῖον Αἰγίνης “¨Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ”¨, Νοσηλευτικόν Ἵδρυμα τό ὁποῖον λειτουργεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Μητροπόλεώς μας, αἱ Ἑορταστικαί ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ μετακομιδῇ τῶν λειψάνων τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου τοῦ Θαυματουργοῦ, Προστάτου τοῦ Ἱδρύματος..

Αἱ ἑορταστικαί ἐκδηλώσεις ἔλαβον χώραν κατά τό ἑσπέρας τῆς 23ης Αὐγούστου 2021 διά τῆς τελέσεως τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, ὡς καί κατά τήν πρωῒαν τῆς 24ης Αὐγούστου 2021 διά τῆς τελέσεως τοῦ Ὄρθρου & τῆς Θείας Λειτουργίας, ὡς καί τοῦ Κτητορικοῦ Μνημοσύνου, χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν & Αἰγίνης καί Γενικοῦ Επόπτου τοῦ Ἱδρύματος κ. ΕΦΡΑΙΜ.

Ὁ Μητροπολίτης ὁμίλησε ἐμπνευσμένα , ἐξῆρε τό ἔργο τῶν Ἱδρυτῶν ἀλλά καί τῆς σημερινῆς διοικήσεως τοῦ Νοσοκομείου, ἔθεσε δέ στίς πραγματικές του διαστάσεις τό πρόβλημα τῆς πανδημίας σέ κατεξοχήν πνευματική βάση.

Αἱ ἐκδηλώσεις αὐταί ἔχουν ἰδιαιτέραν σημασίαν διά τό Ἵδρυμα ἐφέτος ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατόν χρόνων ζωῆς καί λειτουργίας του.

Τό Νοσοκομεῖο ὑπῆρξε δημιούργημα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί τῶν φιλανθρώπων κατοίκων τῆς Αἴγινας, ἐνισχύθηκε ἀπό τόν κόσμο τοῦ νησιοῦ καί εἶναι ριζωμένο βαθιά μέσα στήν καρδιά όλων πού ἔχουν ἐναποθέσει σ’ αὐτό τίς ἐλπίδες τους γιά τίς δύσκολες ὧρες τῆς ἀρρώστιας. Στενά συνδεδεμένο μέ τήν ἱστορία έμεινε ἀνοιχτό ἐπί ἑκατό συνεχόμενα ἔτη μέ θυσίες ζωῆς καί περιουσιῶν, ἀφοσίωση καί ἐθελοντική προσφορά ἐργασίας.

Στό διάβα τῆς πορείας του ἀντιμετώπισε ἐπιδημίες, πολέμους, ἐθνικές συμφορές. Οἱ Γερμανοί κατακτητές τό μετέτρεψαν σέ στρατιωτικό καταυλισμό μέχρι τό τέλος τοῦ 1941, ὁπότε καί τό ἄφησαν κυριολεκτικό ἐρείπιο.

Ὁ μακαριστός Ἀρχιμ. Παντελεήμων Φωστίνης καί μετέπειτα Μητροπολίτης Καρυστίας καί Χίου ὑπῆρξεν ὁ Ἱδρυτής καί μέ τή συνεργασία τοῦ « Ὀρθοδόξου Συλλόγου Κυριῶν ἐν Αἰγίνῃ» ἄρχισε τή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος «Νοσοκομείου ἐν τῇ νήσῳ ὡς ἀσύλου διά τούς μή ἔχοντας ποῦ νά νοσηλευθῶσιν ἀσθενεῖς» στίς 26 Αὐγούστου 1921.

Ἀπό τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς ἱδρύσεώς του, στάθηκε ἀρωγός καί ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ὑλικά καί ἠθικά, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Νεκτάριος σέ ὅραμα προέτρεψε τήν Ὁσία Καθηγουμένη Ξένη νά ἀποστείλει οἰκονομική βοήθεια καί δύο Μοναχές ὡς νοσοκόμες, σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τοῦ Ἱδρυτοῦ. Συνιδρυτής καί πρόεδρος του Δ.Σ. διετέλεσε καί ὁ Ὅσιος Γέροντας Ἱερώνυμος, ὁ ὁποίος ὑπήρξε καί κτήτορας τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Νοσοκοµείου. Ἁπό τό 1980 μέ Π.Δ. λειτουργεῖ ὡς Ν.Π.Ι.Δ. (Φιλανθρωπικό Ἵδρυμα μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρα), δέν ἐπιδοτεῖται ἀπό κανέναν κρατικό ἢ τοπικό Δημόσιο Φορέα καί συντηρεῖται ἀπό τίς Δωρεές καί ἀπό τή συμμετοχή στά νοσήλια καί στίς Παρακλινικές Ἐξετάσεις.

Ἐποπτεύεται ἀπό τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτη Ὕδρας-Σπετσῶν καί Αἰγίνης καί διοικεῖται ἀπό συμπολῖτες μας ἐθελοντές ἀμισθί.

Το Νοσοκομεῖο συνέβαλε καί συμβάλλει στα κοινά τοῦ νησιοῦ, ἀγωνίζεται νά βελτιώνει συνεχῶς τίς παροχές Ὑγείας στούς ἀσθενεῖς συνανθρώπους μας, νά τούς παράσχει ὅλες τίς δυνατότητες μίας ὑγιοῦς καί αξιοπρεποῦς διαβίωσης μέσα στά πλαίσια μίας καλῆς ποιότητας ζωῆς μέ ὅποιο οἰκονομικό τίμημα καί θυσίες αὐτό συνεπάγεται γιά τό Ἵδρυμα. Καθώς « κάθε ἕνα ἀπό τά κρεβάτια αὐτά θέ νά δεχθεῖ κι ἕναν Χριστό. Δέν μᾶς τό εἶπε Ἐκεῖνος, πώς ὁ καθένας δυστυχής καί ὁ καθένας πονεμένος ὁ ἴδιος εἶναι ὁ Χριστός;», (λόγοι τοῦ μακαριστοῦ Ἱδρυτoῦ Παντελεήμονος Φωστίνη.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ι.ΜΗΤΡΟΠΌΛΕΩΣ

        

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ