Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ταύτην θά ἀποτελέσουν, διά τό ἑξάμηνον 01.09.2021 – 28.02.2022, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι:

• Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ

• Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος
• Μετρῶν καί Ἀθύρων κ. Δημήτριος
• Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος
• Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ
• Φιλαδελφείας κ. Μελίτων
• Σεβαστείας κ. Σεραφείμ
• Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας
• Σασίμων κ. Γεννάδιος
• Κρήνης κ. Κύριλλος
• Μπουένος Ἄϊρες κ. Ἰωσήφ
• Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2021

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου