Αρχική » Απάντηση του Μόρφου στον Μητροπολίτη Ταμασού

Απάντηση του Μόρφου στον Μητροπολίτη Ταμασού

από christina

Ο Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος εξέδωσε Ανακοίνωση, μέσω της οποίας απαντά στον Μητροπολίτη Ταμασού κ. Ησαΐα, για όσα ο τελευταίος δήλωσε για το πρόσωπο του κ. Νεοφύτου στην εφημερίδα Sigmalive (3/9/2021), σε πρόσφατη δήλωσή του.

Διαβάστε την Ανακοίνωση του κ. Νεοφύτου:

Ἀδελφὲ ἐν Κυρίῳ, Μητροπολῖτα Ταμασοῦ κ. Ἠσαΐα,

Ἀκούγοντας καὶ διαβάζοντας τὶς δηλώσεις σας στὸ «Πρωτοσέλιδο» τοῦ Sigmalive (03.09.21), ποὺ ἀφοροῦν στὸ πρόσωπό μου καὶ ὄχι μόνον, σὲ ἀπάντησή σας σὲ ἐρώτηση δημοσιογράφου ἀναφορικὰ πρὸς τὸ θέμα τῆς πρόσφατης ἀσθενείας μου ἀπὸ τὸν Covid-19, αἰσθάνθηκα ἐπιτακτικὴ τὴν φωνὴ τῆς ἀρχιερατικῆς μου συνειδήσεως γιὰ νὰ σᾶς ἀπαντήσω σχετικά.

Καταρχήν, ὡς μεγαλύτερός σας στὴν ἡλικία ἀλλὰ καὶ στὴν ἀρχιερωσύνη (εἶμαι ἐπὶ 23 ἔτη ἐπίσκοπος), σᾶς συνιστῶ νὰ μὴν γίνεστε ὑποχείριος τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης ἢ μᾶλλον —ὅπως πολὺ σοφὰ λένε μερικοὶ— «μαζικῆς ἐξημέρωσης», δηλαδὴ χειραγώγησης καὶ ὑποταγῆς τῶν μαζῶν στὴ Νέα Τάξη Πραγμάτων (ΝΤΠ).

Θὰ ἔπρεπε, ἀγαπητὲ ἀδελφέ, πρὶν προβεῖτε στὴν ἀνωτέρω πρόσφατη παρέμβασή σας, νὰ περιμένετε νὰ ἀκούσετε καὶ τὰ δύο κηρύγματά μας κατὰ τὴν μεγάλη ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ πολιούχου μας ἁγίου Μάμαντος στὸν Ἀστρομερίτη (1η πρὸς 2α Σεπτεμβρίου 2021), καὶ τότε νὰ τοποθετηθεῖτε.

Ἀντίθετα, γιὰ ἄλλη μία φορά, ἀφεθήκατε σὲ εἰκασίες χωρὶς προηγούμενη ἀσφαλὴ ἐνημέρωση γιὰ τὸ τί πράγματι εἶπε ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὸν ὁποῖο μιλήσατε, ἔστω καὶ ἔμμεσα, πλὴν τὸν ὁποῖο καὶ σαφέστατα ὑπέσκαψες, δηλαδὴ ἐμᾶς.

Ἐὰν μπαίνατε στὸν κόπο νὰ ἀκούσετε ΟΛΟΚΛΗΡΑ τὰ ἀνωτέρω δύο κηρύγματα-ὁμιλίες μας, θὰ βλέπατε ὅτι ἐμεῖς δὲν διακρίνουμε, δὲν διαχωρίζουμε τὸν λαὸ σὲ ἐμβολιασθέντες καὶ μή.

Ἀντίθετα, παροτρύνουμε ἑνωτικὰ τοὺς πιστοὺς χριστιανοὺς νὰ προσεύχονται οἱ μὲν γιὰ τοὺς δέ. Μέχρι καὶ πρακτικὲς πρὸς τοῦτο προσευχὲς μὲ ἁπλὰ λόγια συνιστοῦμε ἐκεῖ στοὺς πιστούς.

Ἀκόμη καὶ στὴν δική μας προσευχὴ πρὸς τὴν Παναγία τὴν Κοσμοσώτειρα, τὴν ὁποία εἰρωνεύονται τὰ ΜΜΕ («μέσα μαζικῆς ἐξημέρωσης») —ποὺ σᾶς χρησιμοποιοῦν εὐκαίρως-ἀκαίρως μὲ σαφεῖς ἑκατέρωθεν σκοπιμότητες— τονίζω ἐκεῖ τὴν ἀνάγκη ποὺ αἰσθάνθηκα γιὰ τὸν ἑαυτό μου, νὰ εἶμαι μᾶλλον ταπεινωμένος μὲ τὴν ἀσθένεια αὐτὴ παρὰ ὑγιὴς καὶ κενόδοξος.

Τοῦτο μοῦ ὑπαγόρευσε ἡ Ὀρθόδοξη μου Πίστη, ἀδελφέ, κατὰ τὸν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο, ποὺ γράφει, «Ὅταν ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι» (Β´ Κορ. 12, 10)· στὸν ὁποῖο ὁ Κύριος ἀπέστειλε ἀσθένεια, γιὰ νὰ τὸν κολαφίζει ὥστε νὰ μὴν ὑπερηφανεύεται, καὶ στὴν προσευχὴ τοῦ ὁποίου νὰ φύγει ἡ ἀσθένεια ἐκείνη τοῦ ἀπάντησε ὁ Κύριος: «ἀρκεῖ σοι ἡ Χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β´ Κορ. 12, 9).

Κι ἀκόμη, τὸ ἄλλο ποὺ ἀναφέραμε στὶς ὡς ἄνω ὁμιλίες, τὸ ὁποῖο καὶ πάλιν τὸ ἄ-Χριστο κοσμικὸ πνεῦμα εἰρωνεύεται, «ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ Κυρίῳ ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν, τῷ Κυρίῳ ἀποθνήσκομεν. ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν», δὲν εἶναι δικό μας, ἀλλὰ ρήση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διὰ στόματος τοῦ θεηγόρου Παύλου (Ῥωμ. 14, 8).

Αἰσθάνομαι, ἅγιε Ταμασοῦ, ὅτι τελικὰ ἀφήσαμε τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ ἀκατήχητο —ἐν πολλοῖς λόγῳ καὶ τῆς δικῆς μας θεολογικῆς ἀνεπάρκειας καὶ ἔλλειψης Ὀρθοδόξου θεραπευτικῆς ἐμπειρίας τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδίας μας—, ὅταν ἦλθαν τὰ δύσκολα, τοῦ προτείνουμε μόνο ὑγειονομικὲς προτάσεις-λύσεις, λὲς καὶ ὁ Χριστός, ἡ Παναγία Μητέρα Του καὶ Μητέρα μας καὶ οἱ ἅγιοί Του ἔπαψαν νὰ μᾶς δίνουν τὰ δικά τους μέσα προστασίας καὶ θεραπείας. «Ἀπόδοτε οὖν τὰ τοῦ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» (Ματθ. 22, 21).

Ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς σχέσεως Πίστεως καὶ Ἐπιστήμης, ποὺ θίξατε στὴν ἐν λόγῳ παρέμβασή σας, γνωρίζετε νομίζω ὅτι ὁ Μόρφου, ἐκτὸς ἀπὸ θεολόγος, εἶναι καὶ νομικός.

Ὑπάρχει πιὸ λογικὴ Ἐπιστήμη ἀπὸ τὴ Νομική; Καὶ μιλᾶτε ἐσεῖς γιὰ παραλογισμό; Πραγματικά, λυπᾶμαι!

Πέραν τούτου, ὅπως ἤδη γράψαμε στὶς πρόσφατες ἀνακοινώσεις μας σχετικὰ πρὸς τὴν ἐν λόγῳ ἀσθένειά μας, σ᾽ αὐτὴν καὶ ἰατροὺς καλέσαμε καὶ ἰατρικὲς συμβουλὲς ἀκολουθήσαμε καὶ φάρμακα λάβαμε, τὰ ὁποῖα, σὺν Θεῷ ἀποδείχθηκαν ἐπιτυχή.

Ἀλλά, ἅγιε Ταμασοῦ, δὲν ὑπάρχουν μόνο τὰ πρωτόκολλα τῆς Ν.Τ.Π. Ὑπάρχουν πολλὲς ἐπιστημονικὲς-ἰατρικὲς προσεγγίσεις, τόσο γιὰ τὸ θέμα τοῦ κορωναϊοῦ, ὅσο καὶ γενικὰ γιὰ ὁποιανδήποτε ἀσθένεια. Αὐτὸς ὁ ὁλοκληρωτισμὸς τῶν κυβερνητικῶν μέτρων καὶ μόνον εἶναι πρωτοφανὴς στὴν Ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος.

Γιὰ περαιτέρω ἐπιστημονικὴ ἐνημέρωσή σας γιὰ τὴν ἄλλη θεραπευτικὴ ἀγωγὴ καὶ τὶς ἄλλες βαρυσήμαντες ἀπόψεις περὶ τῶν χρησιμοποιουμένων στὶς μέρες μας ἐμβολίων κατὰ τοῦ κορωναϊοῦ μὲ τεχνητὸ γενετικὸ ὑλικὸ (περιεχόμενα, ἐνέργειες καὶ παρενέργειες), σᾶς προτείνω τὶς σχετικὲς ἐργασίες καὶ ὁμιλίες τῶν ἑξῆς κορυφαίων ἐπιστημόνων: Τοῦ Γάλλου Νομπελίστα Luc Montagnier, τῆς Γαλλίδας διεθνοῦς φήμης γενετιστῆ Δρ. Alexandra Henrion-Caude, τοῦ Δρ. Roger Hodkinson, ποὺ θεωρεῖται κορυφαῖος ἐμπειρογνώμονας σὲ θέματα ὑγείας στὸν Καναδά, τοῦ Δρ. Sucharit Bhakdi (Σούκαριτ Μπακτί), διεθνοῦς κύρους Γερμανοῦ ἰατροῦ ἰολόγου–μικροβιολόγου, τῆς Δρ. Carrie Madej (Κάρρυ Μαντέι) καθηγήτριας Ἰατρικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Ὀστεοπαθητικῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πενσυλβανίας, τῶν ἡμετέρων π. Στυλιανοῦ Καρπαθίου, Θεολόγου, Ψυχιάτρου καὶ δρ. Βιοηθικῆς, Δρ. Δημητρίου Κούβελα, καθηγητῆ Ἰατρικῆς στὴν Ἑλλάδα καὶ Ἐλπιδηφόρου Σωτηριάδη, Δρ. Ἰατρικῆς στὸ Harvard, Ἀναπληρωτῆ Καθηγητῆ Ἐπιδημιολογίας καὶ Δημόσιας Ὑγείας στὸ Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Περατώνοντας, ἀγαπητὲ ἅγιε Ταμασοῦ, θὰ ἀπαντήσω στὴν ἀναφορά σας σὲ «ἄλλους παράγοντες καὶ ἄλλα συμφέροντα» ὡς κίνητρά μας γιὰ τὶς θέσεις μας: Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου δὲν κάνει προεκλογικὸ ἀγώνα γιὰ κανέναν καὶ οὔτε βεβαίως καὶ γιὰ τὸν ἑαυτό του…

Εἰς πολλὰ ἔτη, Μακαριώτατε!

+ Ὁ Μόρφου Νεόφυτος

Υ.Γ.: «Ἰδοὺ ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος». Ἕτοιμος σὺν Θεῷ νὰ κριθῶ ἀπὸ οἱονδήποτε ἐκκλησιαστικὸ θεσμό, ἀλλὰ νὰ κριθῶ θεολογικά, ὄχι εὐκαιριακὰ καὶ νεοταξίτικα.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ