Η Αρχιεπισκοπή Τιράνων και πάσης Αλβανίας, μετά την αναγγελία της εκδημίας του μακαριστού Μητροπολίτου Καμπάλας και πάσης Ουγκάντας κυρού Ιωνά, προέβη στην κάτωθι Ανακοίνωση:

Μέ βαθυτάτη θλίψη πληροφορηθήκαμε τήν εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Καμπάλας καί πάσης Οὐγκάντας κυροῦ Ἰωνᾶ.

Ὑπῆρξε προσφιλής φοιτητής μας στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί στενός συνεργάτης, κατά τήν περίοδο τῆς διακονίας μας στήν Ἀνατολική Ἀφρική, ὁπότε τόν χειροτονήσαμε διάκονο (1981) καί πρεσβύτερο (1982).

Ἐγγονός τοῦ π. Ὀβαδία, ἑνός ἀπό τούς ἱδρυτές καί στυλοβάτες τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Οὐγκάντα καί τήν Κένυα, ἔζησε μέ ἀφοσίωση τήν Ὀρθόδοξη πίστη ἀπό τά παιδικά του χρόνια καί ἐργάστηκε στήν Ἐκκλησία μέ ἀποστολικό ζῆλο, σύνεση καί ἀντοχή.

Στά σαράντα χρόνια τῆς ἱερωσύνης του φρόντιζε νά συνιστᾶ τον ἑαυτόν του ὡς Θεοῦ διάκονον «ἐν ὑπομονῇ πολλῇ... ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ... ἐν δυνάμει Θεοῦ...» (Β΄Κορ 6:4-8), συγκροτῶντας μέ δημιουργικό πνεῦμα τήν ἐκκλησιαστική του Ἐπαρχία.

Ἐκφράζοντες θερμά συλλυπητήρια πρός τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Μακαριότητα τόν Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς Κύριον Θεόδωρον καί πρός τούς λίαν ἀγαπητούς Ὀρθοδόξους τῆς Οὐγκάντας, ἐτελέσαμε τρισάγιο στό παρεκκλήσιο τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Τιράνων.

†Αναστάσιος
Αρχιεπίσκοπος Tιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας