Ο Γέρο Γαβριήλ ο Καρουλιώτης είχε οσιακή κοίμηση. Οι Δανιηλαίοι Πατέρες που τον διακόνησαν για μερικές ημέρες, έχουν να λένε για έναν αυστηρό ασκητή, που είχε να γευθεί λάδι χρόνια ολόκληρα (δεν έτρωγε ούτε το Πάσχα). Ένεκα της άσκησης και αυταπάρνησής του, το τέλος του επί της γης ήταν οσιακό.

Δείτε στο επόμενο σύντομο βίντεο που ακολουθεί: Οσιακή Κοίμηση Μοναχού (ο Γέρο Γαβριήλ ο Καρουλιώτης) - YouTube