Αρχική » Απεκατεστάθη ο Μητροπολίτης Χίου Ιωακείμ

Απεκατεστάθη ο Μητροπολίτης Χίου Ιωακείμ

από christina

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 25ης Αὐγούστου 2021, καὶ κατόπιν αἰτήματος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κυρίου Μάρκου, ἀποφάσισεν τὴν ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Χίου Κυροῦ Ἰωακεὶμ (Στρουμπῆ), ὁ ὁποῖος ἐκινήθη ἐξ αἰσθημάτων πίστεως εἰς τὸν Τριαδικὸν Θεόν, τὸν διδόντα δικαιοσύνην εἰς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ἀγάπης πρὸς τὴν Ἑλλάδα, τὴν τότε στενάζουσαν ὑπὸ τὸ καθεστὼς ξένης κατοχῆς.

Ὁ Σὲβ. Χίου πληροφορηθείς τὸ γεγονὸς μετέβη εἰς Θυμιανὰ Χίου καὶ ἐτέλεσε ἐπιμνημόσυνον δέησιν πρό τοῦ τάφου τοῦ προκατόχου του, ἐνῷ ἐκρούοντο οἱ κώδωνες τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ