Ο Άρχων και Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης διευθύνει χορό ψάλλοντας Κράτημα.

Τα λόγια είναι περιττά! Ακούστε εδώ: Κράτημα - Ορθόδοξο Βυζαντινό Φωνητικό Σύνολο - YouTube