Χερουβικό Ήχος πλ. α'. Ψάλλει από στήθους ο κος Παναγιώτης Νεοχωρίτης ΑΠτΜτΧΕ.

Δευτέρα μετά την Πεντηκοστήν τού Αγίου Πνεύματος - Ιερός Ναός Αγία Τριάδα Σταυροδρομίου, Κωνσταντινούπολη - 8.06.2020

Δείτε το βίντεο εδώΧερουβικό (από στήθους) Ήχος πλ. α' - Heruvic improv. pl. eh I | κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης 8.06.2020 - YouTube