Αρχική » Μητρόπολη Χίου: Έναρξη μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής

Μητρόπολη Χίου: Έναρξη μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής

από christina

Μέ τή Χάρη καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἐπραγματοποιήθη τήν Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 μέ τήν τέλεσιν Ἁγιασμοῦ ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκο, ἡ ἔναρξη τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης».

Ὁ Σεβασμιώτατος Χίου ἀπευθύνοντας πατρική διδαχή στούς Καθηγητές καί Σπουδαστές τῆς Σχολῆς ὡμίλησε περί τῆς ἱστορικῆς ἐξελίξεως τῆς Μουσικῆς στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, τῆς καθιερώσεως, ἀργότερα, τῆς τάξεως τῶν Ἱεροψαλτῶν, ὡς καί τοῦ πῶς «δεῖ ψάλλειν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ», μέ ἰδιαίτερη ἀναφορά στόν ΟΕ΄ Κανόνα τῆς ἐν Τρούλλῳ Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί προέτρεψε τούς Ἱεροψάλτας καί τούς σπουδαστάς, πέραν τῆς μέ ζῆλο σπουδῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, νά ἔχουν σύμφωνη μέ τήν τάξη τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς κατωτέρων κληρικῶν, προσωπική ζωή.

Στήν συνέχεια, ὁ Διευθυντής τῆς Σχολῆς κ. Δημήτριος Ζαννῖκος, Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκο γιά τήν τέλεση τοῦ ἁγιασμοῦ ὡς καί τήν ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον του γιά τήν Σχολή, τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῆς Σχολῆς καί ἐκάλεσε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη νά ἐπιδώσῃ στούς σπουδαστές τῶν προηγουμένων ἐτῶν τούς τίτλους προόδου των, ὡς καί ἕνα (ἀρ. 1) Ἀποφοιτήριο μέ ΑΡΙΣΤΑ στό μαθητή κ. Σταμάτιο Στεῖρο τοῦ Σταύρου.

Μετά τήν ἀπονομή τῶν Ἐνδεικτικῶν καί τοῦ Ἀποφοιτηρίου ἀνακοινώθηκε τό ἑβδομαδιαῖο Πρόγραμμα διδασκαλίας, τό ὁποῖο καί ἀκολουθεῖ.

Κατά τό Ἱεραποστολικόν ἔτος 2021 -2022 στήν Σχολή θά διδάξουν:

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. ΜΑΡΚΟΣ τό μάθημα “Εἰσαγωγή εἰς τήν Ὑμνολογίαν καί Ἑρμηνεία Ὑμνογραφικῶν Κειμένων”, μέ ἀναπληρωτήν τόν κ. Βασίλειον Βοξάκην, Θεολόγο Καθηγητή.

Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Παντελεήμων Βῶλος, τό μάθημα τοῦ Τυπικοῦ.

Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερος κ. Μιχαήλ Ζευγιός, τά μαθήματα «Λειτουργική» καί «Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλ/κῆς Μουσικῆς».

Οἱ: κ. Δημήτριος Ζαννῖκος, Διπλωματοῦχος τοῦ Ἐθνικοῦ ‘ῼδείου Ἀθηνῶν καί Δεξιός Ἱεροψάλτης τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἰακώβου πόλεως Χίου, κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος, Δεξιός Ἱεροψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου καί κ. Σταῦρος Στεῖρος, Διπλωματοῦχος τοῦ Ἐθνικοῦ ‘ῼδείου Ἀθηνῶν καί Δεξιός Ἱεροψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου, θά διδάξουν τό μάθημα τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς.

Δοξασμένο τό ὄνομα τοῦ ὑπό τῶν Ἀγγέλων αἰνουμένου Τριαδικοῦ Θεοῦ καί μακαρία ἡ ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Σχολῆς μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χίου Διονυσίου Μπαϊρακτάρη γιά τήν πνευματική αὐτή εὐκαιρία πού δίδεται στούς εὐσεβεῖς ἐφιεμένους νά σπουδάσουν τήν ἱερή τέχνη τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ τοῦ Καλικελάδου.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ