Αρχική » Δοξολογία για τον προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας Άγιο Αρτέμιο στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

Δοξολογία για τον προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας Άγιο Αρτέμιο στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

από christina

Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου το πρωί στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας τελέστηκε Δοξολογία για τον προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας Άγιο Μεγαλομάρτυρα Αρτέμιο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος στο τέλος απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές.

 

Στο τέλος διαβάστηκε η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη.

 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία τιμᾶ σήμερα τόν προστάτη της, τόν ἅγιο μεγαλομάρτυρα Ἀρτέμιο, καί μαζί σας, μαζί μέ τόν Διοικητή, τούς ἀξιω­ματικούς καί τά στελέχη της, τίς γυναῖκες καί τούς ἄνδρες ἀστυ­νομικούς, πού κοπιάζουν καί μο­χθοῦν γιά τήν προστασία καί τήν ἀσφάλεια ὅλων μας, τόν τιμᾶ καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία. 

Συγχρόνως ὅμως τιμοῦμε μαζί μέ τόν προστάτη σας καί ὅλους ἐσᾶς γιά τό ἔργο πού προσφέρετε στήν κοινωνία καί στήν πατρίδα μας, γιά τό ἔργο πού προσφέρετε, ὥστε ὁ κάθε πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας νά αἰσθάνεται ἀσφαλής, καί μέσα σέ αὐτό τό κλίμα τῆς ἀσφαλείας νά μπορεῖ νά ἐργάζεται καί νά δημι­ουργεῖ. 

Καί ἀκόμη σᾶς τιμοῦμε καί γιά τό κοινωνικό καί ἀνθρωπιστικό ἔργο πού προσφέρετε, ἀνταποκρινό­με­νοι μέ εὐαισθησία καί στίς ἔκτα­κτες ἀνάγκες πού συχνά ἀνακύ­πτουν εἴτε σέ ἐπιμέρους πολίτες εἴτε στό κοινωνικό σύνολο, ὅπως συνέβη τόν τελευταῖο χρόνο, κατά τόν ὁποῖο ἀντιμετωπίζουμε τήν ἐπικίνδυνη πανδημία τοῦ κορω­νοϊοῦ καί στήν ὁποία συμβάλατε καί σεῖς σέ σημαντικό βαθμό γιά τήν προστασία τῆς ὑγείας καί τήν ἀνάσχεση τῆς διαδόσεως τοῦ ἰοῦ.

Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι τό ἔργο σας δέν εἶναι εὔκολο. Εἶναι δύσκολο καί κοπιῶδες καί συχνά καί ἐπικίν­δυνο, γιατί καλεῖσθε νά ἀντιμετω­πίσετε ζητήματα καί καταστάσεις δύσκολες, καλεῖσθε νά βρίσκεσθε παντοῦ καί πάντοτε ὅπου σᾶς κα­λεῖ τό καθῆκον, ὅπου ὑπάρχει ἀνά­γκη, γιά νά εἶστε κοντά στόν πολί­τη πού σᾶς ἔχει ἀνάγκη, κάθε ἡμέρα καί ὥρα τοῦ χρόνου, συχνά κάτω καί ἀπό δυσμενεῖς συνθῆκες, διακινδυνεύοντας κάποιες φορές ἀκόμη καί τή ζωή σας.

Γι᾽ αὐτό καί ὄχι μόνο ἀναγνω­ρί­ζουμε τό ἔργο καί τήν προσφορά σας, ἀλλά καί εἴμεθα εὐγνώνονες γι᾽ αὐτό. Εἴμεθα εὐγνώμονες στόν κάθε ἀστυνομικό, ἄνδρα ἤ γυναί­κα, πού ὑπηρετεῖ στήν περιφέρειά μας, στήν Ἠμαθία, ἀλλά καί πρός τούς ἐπικεφαλής τῆς Ἀστυνομίας, τόν Διοικητική καί τούς ἀξιωματι­κούς, γιά τήν ἐξαιρετική συνεργα­σία μέ τήν Ἱερά μας Μητρόπολη καί τήν τοπική μας Ἐκκλησία.

Μαζί μέ τίς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες μας γιά τό ἔργο σας καί τήν ἐκτί­μη­σή μας γιά ὅσα προσφέρετε, εὐχη­θή­καμε σήμερα, ἀλλά εὐχόμεθα καί πάντοτε, ὁ προστάτης σας μεγα­λομάρτυς ἅγιος Ἀρτέμιος νά σᾶς ἐνισχύει, νά σᾶς ἐνδυναμώνει, νά σᾶς προστατεύει καί νά εὐλογεῖ καί σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας καί νά σᾶς κατευθύνει πάντοτε στό ἔργο σας, πού εἶναι ἔργο προσφο­ρᾶς καί διακονίας στό κοινωνικό σύνολο καί στήν πατρίδα μας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ