Ποιες είναι οι ρίζες της Αναμαρτησίας; Τι μάς συμβουλεύουν οι Άγιοι Πατέρες να αποφεύγουμε, ώστε να διατηρούμε την πραότητα, την ακατακρισία και την ειρήνη στο νου και την καρδιά μας;

Δείτε στο σύντομο βίντεο που ακολουθεί: "Οι ρίζες της Αναμαρτησίας: Φεύγε, σιώπα, Ησύχαζε" - YouTube