Ο τρόπος στάσης και συμπεριφοράς μας εντός του ορθόδοξου Ναού, χωρἰς υπερβολή, εκφράζει και την εν γένει λειτουργική αγωγή και ευσέβειά μας. Παρατηρείται δε, συχνά, αυτή η ευσέβεια να παραγκωνίζεται ή και πολλές φορές να ποδοπατείται λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της διανομής του αντιδώρου. 

Δείτε στο σύντομο βίντεο που ακολουθεί: Περί της λήψεως του Αντιδώρου - YouTube