Τήν Τρίτη 9 Νοεμβρίου καί τήν Τετάρτη 10 τοῦ μηνός, θά τοποθετηθῇ τό νέο σύστημα κωδωνοκρουσίας στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Γιά τόν λόγο αὐτό θἀ γίνουν δοκιμαστικές, κατά διαστήματα, τίς δύο αὐτές μέρες, κωδωνοκρουσίες, γιά τήν ἐγκατάσταση τῶν νέων προγραμμάτων.