.Ἡ θεματική ἑνότητα τῶν ἐκπαιδευτικῶν δραστηριοτήτων τῶν Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής τὴν ἑβδομάδα ποὺ πέρασε ἀφοροῦσε τὴν ἐλιά καί τούς καρπούς τῆς. Μέσα ἀπό  τὶς εὐφάνταστες δραστηριότητες ποὺ ὀργάνωσαν τὰ ἔμπειρα στελέχη, τὰ παιδιά γνώρισαν το δέντρο τῆς ἐλιᾶς καί τούς καρπούς της, ἐνῶ στό τέλος δοκίμασαν ἐλιές καί λάδι.