Συγκέντρωση Τροφίμων & Ειδών Προσωπικής Υγιεινής στην Ι. Μητρόπολη Άρτης, σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα: 

2645